Over Volwaardig leven

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen ongeveer 130.000 mensen elke dag intensieve zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij hebben vaak hun hele leven en op meerdere gebieden hulp of begeleiding van anderen nodig. Deze afhankelijkheid maakt hen kwetsbaar. Juist deze mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Zodat ook zij volwaardig kunnen leven. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven.
 

Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Zodat mensen met een beperking en hun naasten persoonlijke zorg en ondersteuning krijgen van mensen die gemotiveerd en deskundig zijn. Op deze website leest u alles over dit programma.

Voor wie is het programma Volwaardig leven?

Het programma is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of een verstandelijke beperking. Of een combinatie daarvan. Het programma richt zich ook op de naasten van mensen met een beperking. Zij kunnen hulp krijgen bij het organiseren van zorg. Ook biedt Volwaardig leven informatie en ondersteuning aan zorgprofessionals. Hiermee kunnen zij de beste zorg bieden.

Het programma Volwaardig leven wil de gehandicaptenzorg verbeteren door:

  • Goede zorg en ondersteuning te bieden. Dit doet het programma door de zorg beter te laten aansluiten bij de zorgvraag van mensen (persoonsgerichte zorg).
  • Genoeg plaatsen voor mensen met een complexe zorgvraag beschikbaar te stellen. Dit doet het programma door ervoor te zorgen dat deze mensen op tijd passende zorg krijgen (toegankelijke zorg).
  • Familie en naasten te helpen. Zo kunnen zij ondersteuning krijgen bij de zorg voor hun partner, kind of familielid (naasten ontzorgen).

De volgende maatregelen gaan hiervoor zorgen:

  • Medewerkers in de zorg gaan aan de slag met vernieuwingen en technologie. Onnodige regels worden geschrapt en voorbeelden en kennis worden verspreid onder zorgmedewerkers. Zo blijven zij met trots hun werk doen.
  • Er komen mobiele teams en extra zorgplekken voor mensen met een zware en specifieke zorgvraag. Hiermee is passende zorg ook in een crisissituatie snel beschikbaar.
  • Erkenning en herkenning voor naasten willen we bereiken door middel van de Theatertour en de Portrettenreeks.

Samenwerkingspartners

Het programma Volwaardig leven werkt samen met cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, VGN en ZN.

Inbreng van mensen met een beperking en hun naasten

Mensen met een beperking en hun familie denken zelf mee in het programma. Dit doen zij samen met medewerkers in de zorg. Er is onder andere een klankbordgroep in het leven geroepen. De klankbordgroep zal voor de duur van het programma meedenken over de uitvoering van de acties. Als ervaringsdeskundigen delen professionals, naasten en mensen met een beperking hun kennis en ervaringen over de gehandicaptensector. Lees meer over de klankbordgroep.

In de volgende video vertellen ervaringsdeskundigen van LFB over het programma Volwaardig leven:

(Beeldtitel: Volwaardig leven, nieuw programma gehandicaptenzorg. Mireille:)

LEVENDIGE MUZIEK

MIREILLE: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS heeft nieuwe plannen gemaakt voor de gehandicaptenzorg.
Het programma gaat over hoe we de gehandicaptenzorg goed kunnen regelen voor de toekomst.

(Beeldtekst: Volwaardig leven.)

Dat betekent een goed leven en leven zoals je zelf wilt.
Met dezelfde mogelijkheden als alle andere mensen.

(Beeldtekst: Mensen met complexe problemen.)

Het gaat om mensen die heel veel zorg en ondersteuning nodig hebben en op veel verschillende manieren, hun leven lang, bij allerlei activiteiten.
Deze vlog gaat over mensen met een beperking en hun familie.
Wij zijn ervaringsdeskundigen en we willen heel graag meepraten over de plannen van VWS.

(Beeldtekst: De mensen en onderwerpen van het programma. Het zorgaanbod moet beter passen bij de zorgvraag.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

JOPIE: Ik ben Jopie. Ik ben de moeder van Jitte 28 jaar geleden geboren met een groeiachterstand.
Jitte is spastisch, doof. Hè, Jit?
En Jitte ziet ook niet helemaal honderd procent.
Maar Jitte is heel vrolijk.
Ze gaat nu naar een dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten, voor ouderen.
Ze logeert al vanaf dat ze vier was.
De voorzieningen en zo, daar zou ik wel meer hulp bij willen hebben.
PEREZ: Hallo, mijn naam is Perez Dalloe.
Ik woon in een 24 uurssetting.
Ik krijg sowieso begeleiding waar het nodig is.
Om mijn financiële gedeelte beter te regelen de was, koken, of een praatje af en toe. Je hart luchten, dat kan ook.
Ik vind het heel belangrijk dat de ervaringsdeskundige binnen Cordaan wordt gebruikt.
Ik zou graag meewerken aan het nieuwe programma gehandicaptenzorg VWS.
Door mee te denken of hulp te bieden waar dat nodig is.

(Beeldtekst: Betere zorg voor specifieke groepen.)

MEVROUW LEVER: Ik ben de moeder van Jorrit die heeft niet-aangeboren hersenletsel.
Hij heeft veel begeleiding nodig, toezicht. Hij kan ook niet alleen zijn.
Wij hebben thuis dit hier allemaal geregeld.
Jorrit heeft ook dagbesteding. Dat er geen taxi voor gereden wordt dat mijn man hem zelf vier dagen in de week heen en weer moet brengen.
En dat is eigenlijk een heel grote belasting.
Want Jorrit heeft een heel complexe situatie en er is gewoon heel weinig voor hem.
MIRJAM: Ik ben Mirjam Braspenning.
Ik woon in Goes. Ik werk bij de LFB als ervaringsdeskundige.
Een licht verstandelijke beperking en aanverwant autisme.
Iemand met autisme, die weet als geen ander wat het is.
En ik heb een hele mooie presentatie over autisme.
GEERT: Ik heet Geert Benjamins.
Lindsey is, zoals dat heet, ernstig meervoudig gehandicapt.
Lindsey kan niet praten, ze kan niet lopen.
Ze is volledig van zorg afhankelijk.
Lindsey kon niet meer langer thuis wonen.
Dus ging ze in een instelling wonen, dan denken we: dan neemt de zorg af.
Nee, dat is niet zo, de zorg neemt kwadratisch toe.
Betrek ouders en verwanten, betrek ze erbij, luister naar ze.
Ik weet precies, door al die 25 jaar dat we voor Lindsey zorgen, wat ze nodig heeft.

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Beeldtekst: Minder zorg voor familieleden.)

MARION: Ik ben Marion Thielemans.
Ik ben moeder van Laura.
Laura is 21. Ze heeft een ernstige verstandelijke beperking en woont in een zorginstelling, waar 24 uur per dag begeleiding is.
Daarnaast heeft ze dagbesteding, die vooral ervaringsgericht is.
Ze is 21, dus ze is vrij jong, misschien, om niet meer bij ons te wonen.
Maar zoals het nu gaat, is het goed.
En we merken ook nu, na 3,5 jaar, dat wij weer de energie hebben om weer leuke dingen met haar te doen in de tijd dat ze bij ons is.
VROUW: Ik ben Simone Neerscholten.
Ik ben moeder van twee zonen.
De jongste is twaalf en die is geboren met het syndroom van Down.
Hij gaat naar het voortgezet speciaal onderwijs.
Daar is taxivervoer voor nodig.
En op school heeft hij ambulante begeleiding.
Via Reinaerde kunnen we gebruikmaken van vakantieopvang en zaterdagopvang.
Ik wil heel graag een bijdrage leveren aan het programma Volwaardig leven.
Het lijkt me een heel mooi thema.
Ook voor mezelf trouwens, want iedereen wil graag een volwaardig leven, lijkt mij.

(Beeldtekst: Samen werken aan goede kwaliteit van zorg. Deze vlog is gemaakt door: LFB - Danny: camera, LFB - Mireille: interviewer, LFB - Andries: camera, LFB - Tim: interviewer LFB - Sandra: coördinator,)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN EBT DAN WEG

(VWS - Anouk: opdrachtgever, VWS - Brigitte: opdrachtgever. Met dank aan Jopie en Jitte, Perez, Mevrouw Lever en Jorrit, Mirjam, Geert en Lindsey, Marion en Laura, Simone en Pim. Het logo van de LFB. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.)