Begeleiding à la carte

Het project Begeleiding à la carte is afgerond. Bekijk de linkjes onderaan deze pagina (Geleerde lessen Begeleiding à la carte) om meer te weten te komen over de opbrengsten van het project.

Met het programma Volwaardig leven willen we een extra stap zetten om de zorg toekomstbestendig te maken en meer passend bij de veranderende zorgvraag van mensen met een beperking. Daarom starten we het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte. Samen met medewerkers, mensen met een beperking en hun naasten verzamelen we vernieuwende voorbeelden en ideeën over persoonsgerichte zorg. Deze worden gedeeld met anderen. Ook krijgen zorgaanbieders hulp om nieuwe ideeën uit te werken. Hierbij betrekken we ook de ideeën van ervaringsdeskundigen.

Aantal aanbieders

In het vernieuwingstraject is er ruimte voor 35 aanbieders van gehandicaptenzorg (Wlz) om mee te doen. Dit zijn aanbieders die:

  • Samen met medewerkers van een aantal van hun locaties eigentijdse oplossingen voor persoonsgerichte zorg in de praktijk brengen en willen (door)ontwikkelen;
  • Hierin vertrekken vanuit de leefwereld van ervaringsdeskundigen en de benodigde vernieuwing continu bekijken door de ogen van de cliënt en zijn of haar naasten;
  • Samen willen werken aan het beschikbaar stellen van inzichten en kennis uit hun praktijk om de vernieuwing van de gehandicaptenzorg als geheel te verstevigen.

In de aanpak wordt aangesloten bij het Kwaliteitskader bij de thema’s die uit de eerste ronde kwaliteitsrapporten naar voren zijn gekomen.

Lerende netwerken

Op basis van de ingediende voorstellen zetten wij lerende netwerken op. Hierin delen deelnemers hun praktijkervaringen en stellen praktische kennis beschikbaar die ten goede komt aan de gehele sector. Deelname aan het traject betekent dat aanbieders lichte ondersteuning krijgen bij het volbrengen van hun vernieuwingsopgave. De aanbieder blijft als organisatie eigenaar van het traject.

De kennis en ervaring die uit het vernieuwingstraject voortkomt, wordt gedeeld via www.kennispleingehandicaptensector.nl. Bent u deelnemer? Dan kunt u hier alle informatie vinden.

Geleerde lessen Begeleiding à la carte