Factsheet Programma Volwaardig Leven

Met het programma Volwaardig leven willen we een lande-lijke beweging op gang brengen naar toekomstbestendige gehandicaptenzorg en complexe zorg. Het gaat daarbij om zorg die flexibel kan inspelen op zorgvragen van mensen met een beperking en hun naasten. Want hun wensen en behoeften veranderen.