De klankbordgroep

Het programma Volwaardig leven betrekt waar mogelijk cliënten, naasten en professionals bij de uitwerking en uitvoering van de actielijnen. De klankbordgroep bestaat uit 17 mensen: gebruikers van zorg en ondersteuning, naasten en medewerkers. Zij denken gedurende het programma mee over de uitvoering van de acties. Als ervaringsdeskundigen delen zij hun kennis en ervaringen over de gehandicaptensector. Zo helpen zij mee om de gehandicaptenzorg meer toekomstbestendig te maken. Alle leden doen mee op persoonlijke titel.

Leden van de klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit veel verschillende mensen die ook de diversiteit van de gehandicaptenzorg inbrengen. De ervaring die zij en mensen in hun netwerk hebben, zetten zij in voor de acties uit het programma Volwaardig leven. Daarnaast geven de leden advies op persoonlijke titel. Het uitgangspunt is om niet te praten óver mensen met een beperking, maar mét hen en naasten en zorgprofessionals te praten. De leden van de klankbordgroep komen vier keer per jaar samen voor de duur van het programma. Dit doen zij tot en met eind 2021. U kunt zich niet meer aanmelden voor de klankbordgroep omdat deze al is samengesteld voor deze periode.

Op deze pagina kunt u kennismaken met alle leden van de klankbordgroep.

Adviezen

De klankbordgroep geeft advies aan het ministerie. Dit doen de leden op basis van de drie doelen die het programma Volwaardig leven heeft:

cartoon eisen klankbordgroep gehandicaptenzorg
Beeld: ©Anne Stalinski
  1. Een goed aanbod van zorg en ondersteuning. Dit aanbod moet beter passen bij de zorgvraag van mensen.
  2. Goede, passende zorg en ondersteuning voor verschillende doelgroepen met ingewikkelde zorgvragen. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking en complex gedrag, dat vaak niet goed wordt begrepen.
  3. Meer aandacht voor de naasten rondom iemand met een beperking. Zodat zij zich minder zorgen maken om hun familielid met een beperking. Bijvoorbeeld de ouders, broers en zussen en andere naasten.

Op deze pagina vindt u de adviezen van de klankbordgroep.