Adviezen van de klankbordgroep

De klankbordgroep geeft advies aan het ministerie. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle adviezen die de klankbordgroep tot dusver heeft gegeven.