Home

Het programma Volwaardig Leven is inmiddels afgerond. Lees meer over de opbrengsten. Met het plan Toekomstagenda Gehandicaptenzorg geeft het ministerie van VWS een vervolg op het programma Volwaardig Leven.

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp of begeleiding van anderen nodig. Deze kwetsbare mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Zodat ook zij volwaardig kunnen leven. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Op deze website leest u alles over dit programma.