Resultaten volwaardig leven

Met het programma Volwaardig Leven 2019 - 2021 is een landelijke beweging ingezet naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg en complexe zorg. Daarbij geven we extra aandacht aan mensen die in een ingewikkelde situatie zitten, complexe zorgvragen hebben en/of gedrag vertonen dat anderen niet altijd begrijpen. Zodat ook zij toegang hebben tot passende zorg.

Het gaat daarbij om zorg die flexibel kan inspelen op zorgvragen van mensen met een beperking. Bovendien creëren we meer aandacht voor de situatie van naasten van mensen met een beperking en hun kwaliteit van leven. Zodat zij hun partner, kind, broer of zus met een beperking kunnen ondersteunen op een manier die bij hen past. Daarnaast is het van belang dat het vakmanschap van professionals versterkt. Daarom hebben we ook oog voor het vraagstuk van de arbeidsmarkt.

Download de publicatie  'Samenvatting resultaten programma Volwaardig Leven' en lees meer over de resultaten van het programma.

Terugblikartikelen

In een aantal terugblikartikelen lichten we verschillende projecten uit die de afgelopen jaren binnen het programma Volwaardig leven gestart zijn. Aan het woord zijn de mensen voor wie het project echt een verschil heeft gemaakt, en die er nauw bij betrokken zijn geweest. Mensen met een beperking, hun naasten en begeleiders en beleidsmakers.

Lees het terugblikartikel over Begeleiding à la Carte

Lees het terugblikartikel over Talentontwikkeling

Lees het terugblikartikel over Naasten

Lees het terugblikartikel over Cliëntondersteuning

Lees het terugblikartikel over de ambassadeursleergang gehandicaptenzorg

Lees het terugblikartikel over de Klankbordgroep