Persoonsgerichte zorg

Een zorgaanbod dat past bij de veranderende zorgvraag. Met het programma Volwaardig leven wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de zorg beter laten aansluiten bij de zorgvraag van mensen. Dit heet persoonsgerichte zorg.

Het programma Volwaardig leven werkt aan persoonsgerichte zorg door:

  • te zorgen voor deskundige zorgmedewerkers die trots zijn op hun vak;
  • te werken met nieuwe technieken en methoden;
  • meer tijd te nemen voor de mensen en minder voor papierwerk, met name door regels en procedures te vereenvoudigen;
  • meer kennis te ontwikkelen en te verspreiden over de gehandicaptenzorg.

De volgende projecten gaan hiervoor zorgen:

Vernieuwingstraject Begeleiding à la carte
Met het programma Volwaardig Leven willen we een extra stap zetten om de zorg toekomstbestendig te maken en meer passend bij de veranderende zorgvraag van mensen met een beperking. Daarom starten we het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte. Samen met de instellingen, cliënten en hun naasten verzamelen we voorbeelden en ideeën over persoonsgerichte zorg. Deze worden gedeeld met anderen. Ook krijgen zorginstellingen hulp om nieuwe ideeën uit te werken. Hierbij worden ook de ideeën van ervaringsdeskundigen betrokken. Dit is een tweejarig traject waarbij wij een platform bieden voor eigentijdse oplossingen voor persoonsgerichte zorg en praktische kennis voor medewerkers.

Lees meer over Begeleiding à la carte.

Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg
Volwaardig leven stelt €15 miljoen beschikbaar om het gebruik van zorgtechnologie te stimuleren. Mensen met een beperking, naasten en medewerkers van zorgorganisaties leren samen te werken bij het gebruik van technologie. Tijdens de dagelijkse bezigheden en de zorg die daarbij hoort. Denk aan apps, sensoren of robots. De Innovatie-impuls moet helpen de zorg en ondersteuning beter te laten aansluiten bij de vraag van cliënten.

Aan de Innovatie-impuls doen zorgorganisaties uit de gehandicaptenzorg mee. Het gaat hierbij om woonlocaties waar zorg wordt verleend zoals bedoeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2020 en 2021 gaan deze zorgorganisaties in werkplaatsen aan de slag met verschillende thema’s. In samenwerking met Vilans en Academy Het Dorp worden zij hierbij ondersteund door coaches, experts en veldspecialisten.

Lees meer over de Innovatie-impuls.

Talentontwikkeling en zelfontplooiing

Mensen met een beperking kunnen het beste zelf invulling geven aan persoonsgerichte zorg. Zorg die aansluit bij hun eigen mogelijkheden. Daarom willen we met het programma Volwaardig leven zoveel mogelijk kansen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking om zichzelf te ontwikkelen. Talentontwikkeling kan op vele manieren, bijvoorbeeld door een nieuwe hobby te ontdekken of naar een baan toe te groeien. Het kan ook gaan om het inzetten van je eigen ervaringen of om jezelf kenbaarder maken. Door jezelf beter te durven laten zien op de woongroep.

Lees meer over talentontwikkeling.

Vakmanschap
Met het programma Volwaardig leven zet het ministerie van VWS in op goed toegeruste professionals in de gehandicaptenzorg die trots zijn op hun vak. Dit doen we op verschillende manieren. Lees meer op Met het programma Volwaardig leven zet het ministerie van VWS in op goed toegeruste professionals in de gehandicaptenzorg die trots zijn op hun vak. Dit doen we op verschillende manieren. Lees meer op de pagina over vakmanschap.

Titel: Programma gehandicaptenzorg VWS.
Volwaardig Leven.
Het programma Volwaardig Leven heeft drie doelen.
Deze vlog legt op een begrijpelijke manier uit waar het eerste doel over gaat:
Een goed aanbod van zorg en ondersteuning.
Het moet beter passen bij de zorgvraag van mensen.
Dounia krijgt zorg en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg.
Zij vertelt welke zorg zij vroeger nodig had.
En hoe dat nu is.
Ook vertelt zij hoe zij door de training STERK zelf keuzes maakt.
Zij krijgt daardoor de zorg die goed bij haar past.
Passende zorg – eigen regie.
Dounia kiest STERK.
Volwaardig Leven.

Mireille de Beer – LFB
Interviewt haar LFB-collega Dounia.
We zijn nu bij Dounia in Goes en we gaan nu bij Dounia in haar woning kijken want ze valt onder de Wet langdurige zorg.

Titel: Dounia
Woont en werkt in Goes – krijgt ondersteuning uit de Wlz

Mireille de Beer – LFB
We willen heel graag weten hoe Dounia eigenlijk woont en wat voor ondersteuning ze krijgt.

Titel: Dounia vertelt over de zorg en ondersteuning die zij nu krijgt.
Dounia:
Mijn ondersteuning bestaat uit dat de begeleiding die hier werkt mij helpt met het overzicht te bewaren.
Ik heb elke avond om half acht een contactmoment.
En dat houdt in dat de begeleiding bij je langskomt en dan hebben we een kort gesprekje en dan gaan we daarna beginnen met het huishouden.

Mireille de Beer – LFB:
Wat voor kind was jij eigenlijk vroeger?

Dounia:
Ik was een lastig kind omdat ik niet goed mijn gevoelens kon uitten.
Ik herkende emoties niet.

Mireille de Beer – LFB:
Hoe ging je moeder daarmee om?

Dounia:
Nou, die vond het heel lastig.
Vroeger durfde ik niks.
Ik durfde niet op straat zonder mijn moeder.

Titel: Maria en Dounia vertellen hoe het vroeger was – Dounia had geen passende ondersteuning.

Maria – moeder van Dounia:
Hartelijk welkom, in mijn huisje waar Dounia vroeger ook heeft gewoond.
De diagnose van Dounia, naast haar gedrag, was er de diagnose ADHD.
Om te hanteren, om grenzen aan te geven.
Dat ging vroeger toch wel heel moeizaam, contact dat was best wel heftig.
En dat Dounia lekker mee ging op school dat was in het begin ook heel moeilijk voor haar.
Voor haar was het moeilijk omdat ze haarzelf niet kan uiten.
Snap mij nou, ik wil iets aangeven maar ze kon het niet.
Met haar negentiende is ze uit huis gegaan, bij de Zuid-Wester ging ze wonen in Middelburg.
Daar heeft ze anderhalf jaar gewoond volgens mij.
Toen heb ik haar daar weggehaald en weer in huis genomen.

Dounia:
Toen werd er tegen mij gezegd dat ik niets meer en niets minder dan een cliënt ben en toen ben ik me er ook zo naar gedragen.
Die gasten gaan ‘s middags slapen, dat doe ik ook.
En wat leer ik daar nou eigenlijk?

Mireille de Beer – LFB:
Uiteindelijk is ze wel gekomen waar ze nu staat.
Dus ik zie hier […]

Titel: Dounia koos zelf voor de LFB en deed er de STERK-trainingen.

Maria – moeder van Dounia:
Ja, het gaat hartstikke goed met Dounia, daar ben ik heel blij mee wat ze allemaal voor elkaar heeft gekregen.
Maar de training van de LFB hebben haar echt een goede steun in de rug gegeven.

Titel: Lian – coach LFB
Dounia praat met Lian over de opleiding STERK.

Dounia: Ja, je gaat een STERK-traject in van drie jaar en het eerste leerjaar leer je je beperking te accepteren.
En dan ga je je talenten en kwaliteiten ontdekken.
In het tweede leerjaar leer je ze te gebruiken en in te zetten en in het derde leerjaar geef je presentaties, gastlessen, trainingen, workshops.

Titel: Door de STERK-trainingen maakt Dounia nu eigen keuzes voor passende zorg.

Lian – coach LFB:
Wat heeft jou sterker gemaakt in die drie jaar tijd?

Dounia:
De acceptatie van mijn beperking.
En toen ik hier kwam werken werd het me vrij snel duidelijk dat je alles mag en dat die veiligheid er is en scherpe randjes zijn er toen afgegaan.
Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik wat eerder aan de bel trek dan dat ik eerst deed.

Lian – coach LFB:
Als we dan de STERK-map erbij pakken, dan zijn er best wel een aantal dingen waar je volgens mij je heel erg in ontwikkeld hebt.

Dounia:
Talent vind ikzelf ook in mijn schrijven.
Ik vind het leuk om verslagen te maken voor in de nieuwsbrief en doordat ik zo van schrijven hou heb ik mijn eigen column gekregen in het wijkblad van de Goese Polder.

Lian – coach LFB:
Dat was een verrassing voor jezelf en voor ons allemaal wat eigenlijk door je werk hier naar voren is gekomen.

Aftiteling.

  • twee mensen die aardappels schillen en de tekst 'Ik ben zelf expert over mijn eigen leven'