Talentontwikkeling

Hoewel het programma Volwaardig Leven inmiddels is afgerond, loopt het project Talentontwikkeling door onder het vervolgplanToekomstagenda Gehandicaptenzorg.

Mensen met een beperking kunnen het beste zelf invulling geven aan persoonsgerichte zorg. Zorg die aansluit bij hun eigen mogelijkheden. Daarom willen we met het programma Volwaardig leven zoveel mogelijk kansen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking om zichzelf te ontwikkelen. Talentontwikkeling kan op vele manieren, bijvoorbeeld door een nieuwe hobby te ontdekken of naar een baan toe te groeien. Het kan ook gaan om het inzetten van je eigen ervaringen of om jezelf kenbaarder maken. Door jezelf beter te durven laten zien op de woongroep.

Met drie verschillende projecten werken we aan talentonwikkeling. Hierbij staat voorop dat we deze projecten samen met ervaringsdeskundigen inrichten en uitvoeren.

Naar de top

De LFB, de organisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking, is gestart met het ontwikkeltraject ‘Naar de top!’. Tien zorgaanbieders zullen elk met honderd van hun cliënten aan dit traject deelnemen. De deelnemers met een beperking gaan gedurende een jaar een ontwikkelingstraject volgen. Dit traject varieert per deelnemer van heel intensief tot een light-variant. De deelnemers krijgen trainingen rondom vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ of ‘Wat kan ik?’. Vijf zorgaanbieders, die zich inmiddels hebben aangemeld voor het ontwikkeltraject, starten nog in 2019. De LFB zal per zorgaanbieder een intern team opleiden, bestaande uit ervaringsdeskundigen en zorgverleners. Dit team zal de uitvoering gaan begeleiden. Op dit moment is de werving voor de vijf deelnemers die in 2020 toetreden in volle gang.

Lees meer over Naar de top.

Sterk in het onderwijs

Het doel van Sterk in het onderwijs is om het mbo-onderwijs en het opleidingsaanbod tot ervaringsdeskundige dichter bij elkaar te brengen. Zo kunnen mensen met een beperking op dezelfde plek naar school als andere jongeren, en ervaringsdeskundigen kunnen makkelijker aan de slag op mbo- of hbo-opleidingen. De samenwerking tussen ROC Friese Poort en de STERKplaats van LFB Leeuwarden is een voorbeeld hiervan. De LFB wil op zes plaatsen in Nederland een vergelijkbare opleidingsplek opzetten. Op dit moment worden er afspraken gemaakt met de zes gekozen onderwijsinstellingen. Ook begint de LFB met het benaderen en selecteren van leerlingen.

Lees meer over STERK in het onderwijs.

Van dagbesteding naar werk

Op dit moment bepaalt het ministerie van VWS samen met VGN de vormgeving van het deelproject Van dagbesteding naar werk. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden die mensen met een verstandelijke beperking hebben om in hun eigen tempo en in een vertrouwde omgeving verder te leren. Vanuit de dagbesteding kunnen zij een praktijkgerichte opleiding volgen gericht op het uitvoeren van praktische taken. Hiermee kunnen zij zich doorontwikkelen en waar mogelijk een branchecertificaat behalen. Dit helpt mensen met een beperking bij het vinden van een onbetaalde werkplek waar hun talenten het best tot zijn recht komen. Hiervoor is een opleidingstraject nodig dat aangepast kan worden aan ieders ontwikkelvermogen. Door de beschikbare kennis en opleidingstrajecten in de gehandicaptenzorg te bundelen, worden opleidingstrajecten op maat ontwikkeld. We verwachten in 2020 te kunnen starten met het ontwikkelen van de leergangen en het testen in pilots.