Vakmanschap

Met het programma Volwaardig leven zet het ministerie van VWS in op goed toegeruste professionals in de gehandicaptenzorg die trots zijn op hun vak. Dit willen we op verschillende manieren bevorderen:

  • Arbeidsmarkttafel: Samen met de VGN en de beroepsorganisaties willen we een ‘sectorale tafel gehandicaptenzorg’ opzetten. Aan deze tafel kunnen arbeidsmarktvraagstukken voor de gehandicaptenzorg worden besproken. Deze tafel moet na de zomer van 2019 van start gaan.
  • Ambassadeurstrajecten: Samen met de beroepsorganisaties werken we aan het opleiden van een enthousiaste groep ambassadeurs voor werken in de gehandicaptenzorg. Deze ambassadeurs gaan de beroepsgroep vertegenwoordigen, binnen hun organisatie en daarbuiten. De beroepsorganisaties BPSW (begeleiders) en V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden) werken hieraan.
  • Beroepsregistratie: Verder onderzoeken we, in samenwerking met het onderwijs, hoe de gehandicaptenzorg meer bekendheid kan krijgen. En hoe meer kennis over zorg voor mensen met een beperking kan worden verwerkt in de opleidingen in het beroepsonderwijs. Ook moet er een registratiesysteem komen voor agogische werkers in de gehandicaptenzorg, om het beroep duidelijker te positioneren.
  • Mix van functies: Door middel van een effectieve mix van werkzaamheden en functies binnen teams, tussen teams en binnen organisaties wordt onder andere het werkplezier verhoogd en de kans op uitval verminderd. We werken daarom samen aan een handreiking welke zorginstellingen helpt om in gesprek te gaan over de meest optimale personeelssamenstelling.

De beroepsorganisaties die betrokken zijn bij het onderdeel Vakmanschap zijn: BPSW (verzorgenden in de gehandicaptenzorg), NIP (psychologen), NVO (orthopedagogen), V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden) en de NVAVG (artsen verstandelijk gehandicapten).