Vakmanschap

Hoewel het programma Volwaardig Leven inmiddels is afgerond loopt het project Vakmanschap door onder de vlag van het vervolgplan Toekomstagenda Gehandicaptenzorg.

Met het programma Volwaardig leven zet het ministerie van VWS in op goed toegeruste professionals in de gehandicaptenzorg die trots zijn op hun vak. Dit bevordert het ministerie op verschillende manieren.

De volgende acties zijn gestart:

  • Arbeidsmarktverkenning: De arbeidsmarkttafel heeft een arbeidsmarktverkenning uitgezet. Dit om zicht te krijgen op de vicieuze cirkel die professionals in de gehandicaptenzorg ervaren. Deze cirkel ontstaat onder andere door een tekort aan mensen, werkdruk, ziekteverzuim en een gebrek aan tijd voor reflectie. Daarnaast wil de tafel een onderbouwing krijgen bij deze cirkel. De tafel kijkt daarna samen met professionals naar mogelijke oplossingen.
  • Dialoogsessies: Het ministerie gaat met professionals en bestuurders in gesprek over verschillende thema’s in dialoogsessies. Bijvoorbeeld over hoe je het beste kunt praten over de juiste functiemix binnen een team. Teams bekijken dit met elkaar en praten hierover met de organisatie. Goed werkgeverschap staat tijdens de sessies centraal.
  • Aansluiting onderwijs - praktijk: Het ministerie praat met hogescholen, mbo’s en universiteiten. Dit om onder andere interprofessioneel samenwerken te stimuleren. Hierbij gebruikt het ministerie goede voorbeelden van onderwijsinstellingen die dit al doen. Verder onderzoekt VWS samen met het onderwijs hoe de gehandicaptenzorg meer bekendheid kan krijgen. En hoe kennis over zorg voor mensen met een beperking meer kan worden verwerkt in de opleidingen in het beroepsonderwijs. Ook moet er een registratiesysteem komen voor agogische werkers in de gehandicaptenzorg. Dit om het beroep duidelijker neer te zetten.
  • Ambassadeurstrajecten: Er wordt een enthousiaste groep ambassadeurs opgeleid voor werken in de gehandicaptenzorg. Dit doet het ministerie samen met de beroepsorganisaties BPSW (begeleiders) en V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden). Deze ambassadeurs gaan de beroepsgroep vertegenwoordigen. Dit doen zij binnen hun organisatie en daarbuiten. De leergang is zowel voor professionals met een verpleegkundige als agogische achtergrond (mbo en hbo niveau).

Organisatie

De volgende beroepsorganisaties zijn betrokken bij het project Vakmanschap en beroepsontwikkeling: BPSW (begeleiders in de gehandicaptenzorg), NIP (psychologen), NVO (orthopedagogen), V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden) en de NVAVG (artsen verstandelijk gehandicapten).

Samen met de VGN en de beroepsorganisaties heeft het ministerie een ‘sectorale tafel gehandicaptenzorg’ opgezet. Aan deze tafel worden arbeidsmarktvraagstukken besproken voor de gehandicaptenzorg. De hierboven genoemde acties worden door de arbeidsmarkttafel georganiseerd.

Petitie Wij willen gezien worden

Diverse onderwerpen uit de petitie Wij willen gezien worden komen overeen met thema’s die aan deze sectorale tafel besproken worden. Samen met de initiatiefnemers van Wij willen gezien worden kijkt het ministerie of en hoe deze thema’s gezamenlijk kunnen worden aangepakt.