Innovatie-impuls

Hoewel het programma Volwaardig Leven inmiddels is afgerond loopt het project Innovatie-impuls door tot medio 2020 onder de vlag van het vervolgplan Toekomstagenda Gehandicaptenzorg.

Er ontstaan veel mooie initiatieven op het gebied van technologische innovatie binnen de gehandicaptenzorg. Het blijft echter vaak bij deze individuele initiatieven. De implementatie en opschaling van innovatie blijkt een groot struikelblok. Met de Innovatie-impuls biedt het programma Volwaardig leven van VWS zorgaanbieders ondersteuning in dit vaak lastige proces. De bedoeling van de Innovatie-impuls is niet om nieuwe technologie te ontwikkelen, maar juist gebruik te maken van bestaande technologie binnen de gehandicaptensector.

In 2020 en 2021 gaan de zorgorganisaties die meedoen aan de Innovatie-impuls in werkplaatsen aan de slag met de volgende thema’s:

 • Zelfredzaamheid en zelfstandig burgerschap
  Hoe kunnen mensen met een beperking met behulp van techniek zo zelfstandig mogelijk vanuit hun eigen mogelijkheden meedoen in de maatschappij?
 • Goed leven
  Hoe kunnen cliënten met een ingewikkelde zorgvraag door techniek geholpen worden om een goed leven te leiden, met leuke en passende ervaringen?
 • Lekker slapen
  Wat kunnen we doen om mensen met een beperking met ondersteuning van techniek beter te laten slapen?
 • Veilig en vertrouwd
  Hoe kan techniek helpen om te zorgen dat mensen met een beperking op een veilige en vertrouwde manier de ruimte krijgen om zichzelf te zijn?
 • Sociale contacten
  Hoe kan techniek mensen met een beperking helpen om sociale contacten op een veilige manier te ondersteunen?
 • Begrepen worden
  Hoe kan techniek mensen met een beperking helpen om duidelijk te maken hoe zij zich voelen?

In samenwerking met Vilans en Academy Het Dorp worden zij hierbij ondersteund door coaches, experts en veldspecialisten. De ervaringen in de werkplaatsen worden gedeeld met de hele gehandicaptenzorg via onder andere www.kennispleingehandicaptensector.nl. Daarvoor wordt onderzocht welke zorgtechnologieën werken en welke niet. En op welke manier het werken met nieuwe zorgtechnologie het beste ingevoerd kan worden bij zorgorganisaties.

Meer informatie

Zie ook

Geleerde lessen Innovatie-impuls