Minister De Jonge maakt kennis met ikkookkratje en zorgtechnologie tijdens werkbezoek

Middin is een van de aanbieders in de gehandicaptenzorg die deelneemt aan de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het programma Volwaardig leven. Daarnaast werken zij aan het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte. Tijdens een werkbezoek leerde minister Hugo de Jonge hoe de organisatie hier invulling aan geeft.

Minister De Jonge aan tafel

Tijdens het werkbezoek maakte minister De Jonge kennis met de bewoners van Middin en met het initiatief van Begeleiding à la carte. Ook laat Middin zien hoe zij zorgtechnologie gebruiken en vertellen zij over hun deelname aan de Innovatie-impuls.

Kratje en planning-app

De maaltijdbox IKKOOKKRATJE is ontwikkeld voor de bewoners van Middin die zelfstandig willen koken. Bewoners kunnen zich abonneren op zo’n kratje. Het bevat kookspullen, ingrediënten en een recept met duidelijke stappen. Daarnaast is  Middin bezig met het gebruik van technologie in de zorg, zoals het digitale planbord en de Mijn Eigen Plan app. Het digitale planbord laat cliënten en medewerkers zien wat er per dag op het programma staat. Veertig procent van alle locaties werkt er nu mee.

Zorgtechnologie

Ondanks dat Middin al gebruik maakt van verschillende technologieën krijgen zij net als enkele andere aanbieders in de gehandicaptenzorg ondersteuning van Vilans om invulling te geven aan de Innovatie-impuls.

Het ministerie van VWS wil hiermee het gebruik van zorgtechnologie stimuleren en zorgen dat dit een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de zorg.  Het gaat dan om zorgtechnologie die waarde toevoegt voor de cliënt.

Middin ziet veel kansen voor zorgtechnologie, maar ook veel uitdagingen bij de invoering, stelt innovatiecoördinator van Middin Bart Rijgersberg. “Daar kan de Innovatie-impuls duidelijk van meerwaarde zijn. Uit interviews met cliënten leerden we dat er twee grote thema’s speelden: zelfredzaamheid en iets betekenen voor een ander. We zijn met het eerste aan de slag gegaan, omdat dat heel concreet en behapbaar is.”

Zelf koken met het IKKOOKKRATJE

Dat het IKKOOKKRATJE is ontstaan bij Middin, is te danken aan de voortvarendheid van de centrale cliëntenraad. Die richtte in 2017 de smaakpolitie op, om cliënten meer te betrekken bij het onderwerp gastvrij eten en drinken op persoonlijk, locatie- en organisatieniveau en ook de mogelijkheid te bieden om een actieve rol te spelen in de maaltijdbereiding.

Susanne Duijndam, coördinerend begeleider bij Middin: “De centrale cliëntenraad gaf aan het bestuur het signaal dat cliënten behoefte hebben aan versterking van de eigen regie, meedenken over het menu en aan een rustig eetmoment met een fijne sfeer. Daarna hebben we ons aangemeld als deelnemer aan Begeleiding à la carte. Dit hebben we gedaan omdat we graag een coach wilden hebben die ons kon begeleiden om in kaart te brengen waar we nu als organisatie staan en welk doel we kunnen bereiken.”

“Daarnaast is het waardevolle van deelnemen aan Begeleiding à la carte ook dat je in een lerend netwerk terecht komt. Alle deelnemers hebben eigen ideeën waar je heel veel van kunt leren.’’

Lees het verslag van het werkbezoek hier en hier