Al 10 jaar op zoek naar passende zorg voor Jeroen

Al tien jaar is Thea (72) op zoek naar een passende woonplek voor haar matig verstandelijk beperkte zoon Jeroen (38). De zoektocht en de daarmee gepaard gaande zogen voor Jeroen, leiden bij Thea tot ernstige stressklachten. Gelukkig krijgt ze hulp van netwerkgids Jojanneke.

Tot tien jaar geleden woonde Jeroen naar volle tevredenheid op een woonlocatie bij 's Heeren Loo. Door een aantal veranderingen zat Jeroen daar helaas niet meer op zijn plek. Zo kon hij niet goed overweg met nieuwe bewoners met andere problematiek.  Zijn gedragsproblemen escaleerden en Jeroen kon niet langer op deze locatie blijven.

Daarna heeft Jeroen op verschillende locaties gewoond, waarvan geen enkele voor hem geschikt was. Ondertussen bleef zijn gewicht toenemen met gevolgen voor zijn gezondheid.

In de documentaire ‘Alles voor Jeroen’ volgen we Thea en netwerkgids Jojanneke bij hun zoektocht naar de beste plek en beste zorg voor Jeroen. Te zien is tegen welke knelpunten ze aanlopen en hoe Jojanneke deze met betrokken zorgprofessionals weet aan te pakken. De documentaire duurt 26 minuten.

Beeld: ©MEE NL
Thea en netwerkgids Jojanneke

Over de pilot Netwerkgids

De pilot Netwerkgids is een samenwerking tussen ’s Heeren Loo en MEE en is bedoeld voor (mantelzorgers van) mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblemen, die moeite hebben met het vinden van passende zorg. Een netwerkgids is een in complexe problematiek gespecialiseerde cliëntondersteuner, die intensiever en langduriger ondersteuning kan bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Hij of zij gaat in gesprek met zorgaanbieders en zoekt oplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening.

‘Netwerkgids’ is een van de vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuners van het programma Volwaardig Leven. Met dit programma wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gehandicaptenzorg meer passend en toekomstbestendig maken. De pilot is in 2019 begonnen met vijftig cliënten van ’s Heeren Loo en loopt door tot eind 2023 en wordt daarna geborgd via een landelijke regeling voor gespecialiseerde clientondersteuning.