Minister geeft officiële start aan erkende brancheopleidingen

Maandag 4 april heeft minister Conny Helder voor Langdurige zorg en Sport bij zorgorganisatie ’s Heerenloo de officiële aftrap gegeven voor de brancheopleidingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit jaar nog starten studenten met een van de drie landelijk erkende brancheopleidingen op MBO-niveau. De Academie voor Zelfstandigheid verzorgt deze brancheopleidingen, in samenwerking met het ministerie van VWS, de landelijke vereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking LFB, brancheorganisatie VGN, het bedrijfsleven en organisaties uit de gehandicaptensector.

Minister opent de branche-opleidingen samen met de deelnemers

De studenten kunnen tijdens de dagbesteding een van de drie brancheopleidingen volgen: groen, facilitair of logistiek. Hierdoor is de overstap naar een passende plek midden in de samenleving makkelijker. Inmiddels zijn er op 27 plaatsen verspreid door het land regionale samenwerkingen tussen zorgaanbieders en het plaatselijke bedrijfsleven gestart, om de opleidingen en werkplekken mogelijk te maken. ‘Er wordt hard met elkaar gewerkt om nog meer duurzame opleidingen mogelijk te maken. Zo wordt levenslang leren en ontwikkelen voor mensen met een verstandelijke beperking steeds meer werkelijkheid,’ laat Rogier Straathof, manager van de Academie voor Zelfstandigheid weten.

Wie een brancheopleiding heeft afgesloten, krijgt een certificaat/diploma dat aantoont dat de vaardigheden voor een baan worden beheerst. Het biedt ook kansen om door te stromen naar vervolgopleidingen op MBO-niveau.

Voor meer info: Brancheopleidingen voor mensen met een beperking van start - Academie voor zelfstandigheid.