Programma Volwaardig leven

Beter passende en toekomstbestendige zorg en ondersteuning bereiken we helaas niet van de ene op de andere dag. We realiseren ons dat we te maken hebben met een complexe uitdaging. Daarom zullen we samenwerken met alle betrokkenen in de gehandicaptenzorg. In dit rapport belichten we welke knelpunten cliënten en hun naasten ervaren, maar ook waar professionals en organisaties tegenaan lopen bij het verlenen van zorg. Het is ons streven dat mensen met een beperking en hun naasten persoonlijke zorg en ondersteuning (blijven) krijgen van gemotiveerde en deskundige professionals.