Congres Volwaardig leven

Het programma Volwaardig leven organiseert jaarlijks een congres voor mensen met een beperking, naasten en professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg. Het congres geeft gelegenheid om samen het gesprek te voeren over de toekomst van de gehandicaptensector. Hier presenteren we de resultaten van de acties uit het programma Volwaardig leven. Ook laten we met elkaar zien hoe er gewerkt wordt aan toekomstbestendige zorg.

Congres Volwaardig leven 2021

De derde editie van het landelijke congres Volwaardig leven vindt plaats op maandag 29 november. Dagvoorzitter is Wendelien Wouters. Omdat er steeds meer coronabesmettingen zijn, is het congres volledig online. Het fysieke programma in het NBC Nieuwegein gaat helaas niet door. Tijdens het online congres delen we de resultaten van het programma Volwaardig leven: Talentontwikkeling, Pilots cliëntondersteuning, Vakmanschap, Naasten in beeld, Complexe zorg, Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg en Begeleiding à la carte. En we richten de blik op de toekomst: hoe houden we de goede samenwerking vast? Hoe blijven we samen werken aan betere zorg? Wat kun je de komende jaren verwachten? 

Ga voor meer informatie over het congres naar de website van Kennisplein gehandicaptensector. Daar kun je jezelf ook aanmelden voor het online congres.