Congres Volwaardig leven

Het programma Volwaardig leven organiseert jaarlijks een congres voor mensen met een beperking, naasten en professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg. Het congres geeft gelegenheid om samen het gesprek te voeren over de toekomst van de gehandicaptensector. Hier presenteren we de resultaten van de acties uit het programma Volwaardig leven. Ook laten we met elkaar zien hoe er gewerkt wordt aan toekomstbestendige zorg. Dit jaar zal het congres online en verspreid over twee dagen plaatsvinden.

Online congres Volwaardig leven 2020

U bent van harte welkom op de tweede editie van het landelijke congres Volwaardig leven, op woensdag 24 november en donderdag 25 november 2020 via een link naar een online omgeving. Op deze inspirerende en interactieve dagen delen onze partners en deelnemers de eerste resultaten van het programma Volwaardig leven. Net als vorig jaar onder leiding van dagvoorzitter Gijs Wanders. Ook wordt u meegenomen in hoe er het komende jaar verder wordt gewerkt aan toekomstbestendige gehandicaptenzorg en hoe we de (eind)resultaten gaan borgen. Dit alles komt aan bod in lezingen, interactieve sessies en tijdens interessante interviews.