Voortgangsrapportage Programma Volwaardig Leven - eenvoudig verteld

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) werkt aan een programma voor de gehandicaptenzorg. Dit programma heet: Volwaardig leven.

Dat betekent een goed leven. Een leven zoals je zelf wilt. Met dezelfde mogelijkheden als andere mensen. In het programma staat hoe we de gehandicaptenzorg in de toekomst goed kunnen regelen.

Vooral voor mensen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben. Hun leven lang en bij allerlei activiteiten. In Nederland gaat het dan over ongeveer 130.000 mensen.

Het programma Volwaardig leven is op 1 oktober 2018 gestart. Het ministerie van VWS werkt nu twee jaar samen met anderen aan dit programma. Met mensen met een beperking, familie en professionals.

Zij denken mee over het programma, dit heet de klankbordgroep ‘Volwaardig leven’. VWS werkt ook samen met de organisaties die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Wat is er gebeurd in dit tweede jaar? Wat hebben we al bereikt?

In dit tussenrapport lees je over de gebeurtenissen en resultaten van het programma. We beschrijven ze per onderwerp.

Het programma Volwaardig leven heeft drie onderwerpen (doelen).

  1. Een goed aanbod van zorg en ondersteuning. Het moet beter passen bij de zorgvraag van mensen.
  2. Goede, passende zorg en ondersteuning voor verschillende doelgroepen met ingewikkelde zorgvragen. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking en complex gedrag, dat vaak niet goed wordt begrepen.
  3. Meer aandacht voor ouders, broers en zussen en andere mensen om iemand met een beperking heen (naasten). Zodat zij zich minder zorgen maken om hun familielid met een beperking (ontzorgen).