Pilots cliëntondersteuning

We onderzoeken of gespecialiseerde hulp van een cliëntondersteuner een positief effect heeft op mensen met een beperking en hun naasten. Hiervoor  krijgen 450 mensen twee jaar lang gespecialiseerde hulp van een cliëntondersteuner. Deze persoon ondersteunt hen bij de organisatie van de zorg. Hij of zij kan ook mentaal tot steun zijn voor het hele gezin.

De volgende 5 groepen komen in aanmerking voor deze pilot met cliëntondersteuner:

  • mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB);
  • mensen met grote problemen als gevolg van autisme;
  • mensen met grote problemen als gevolg van niet aangeboren hersenletsel;
  • mensen met grote problemen als gevolg van een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek;
  • andere mensen waarvan de naasten grote problemen ervaren bij het vinden of regelen van de zorg.

Onderzoek en uitbreiding

Als de inzet van de cliëntondersteuner succesvol blijkt te zijn, wordt gekeken hoe deze dienstverlening zo snel mogelijk kan worden aangeboden aan de hele doelgroep.

Voortgang van de pilots

‘Copiloot naast het gezin’

De Werkgroep Wij zien je Wel is een landelijk leernetwerk van 16 Copiloten gestart, die samen ongeveer 50 gezinnen ondersteunen met kinderen met ZEVMB. Het grootste verschil tussen E(V)MB en ZEVMB zit hem in de ernst van de verstandelijke en motorische beperking, die maakt dat ontwikkeling niet tot nauwelijks mogelijk is. De zorg voor ZEVMB is primair gericht op comfort en niet op ontwikkeling. Door middel van de pilot wordt onderzocht hoe een ‘Copiloot naast het gezin’ kan worden ingezet om het verschil te maken. Naast de pilot loopt een onderzoekstraject om te onderzoeken hoe deze inzet kan worden geoptimaliseerd. De opbrengsten zullen uiteraard breed worden gedeeld. De aanmelding van gezinnen is gesloten en de pilot duurt tenminste tot medio 2020. Meer informatie kunt u vinden op de website van Wij zien je Wel.

Autisme

Eind 2018 is Vanuit autisme bekeken (VAB) gestart met de voorbereiding van de pilot voor mensen met autisme. De inschrijving voor deze pilot is inmiddels gesloten en deelnemers worden momenteel geselecteerd. Kijk voor meer informatie op Vanuitautismebekeken.nl.

Niet-aangeboren hersenletsel

Op 13 maart 2019 is de pilot casemanagement voor mensen met niet aangeboren hersenletsel gestart. Meer informatie over deze pilot staat op http://casemanagerhersenletsel.nl/.

Netwerkgids

Voor mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag is onvoldoende passende zorg voorhanden. Om dit probleem aan te pakken zijn ’s Heeren Loo en MEE in mei 2019 van start gegaan met het project Netwerkgids. Hierbij gaan netwerkgidsen (daarin gespecialiseerde cliëntondersteuners) deze mensen en hun naasten helpen om de juiste zorg te vinden. Zij gaan daarbij intensief in gesprek met zorgaanbieders en maken gebruik van maatwerkoplossingen en innovatieve methoden. Ook brengen zij de knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving in kaart.

Meer informatie vindt u op de website van MEE.  

Bondgenoot van naasten

De pilot 'Bondgenoot van naasten' richt zich op een brede groep van gezinnen en naasten. Naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking. Naasten zijn hulpvrager, mantelzorger en belangenbehartiger. Maar in de eerste plaats zijn zij natuurlijk ouder, partner of familie en hebben zij 'ook nog een eigen leven'.

Er zijn gezinnen waar naasten 'vast' lopen bij het regelen van de zorg en waar effectieve ondersteuning in de praktijk moeilijk is. Bijvoorbeeld doordat de specifieke zorgvraag van hun familielid erg complex is. Daarom krijgen gezinnen en naasten in deze pilot ondersteuning van 'bondgenoten'. 150 gezinnen worden gekoppeld aan een bondgenoot in de hieronder vermelde zorgkantoorregio's:

1. Arnhem, Groningen, Twente (regio's Menzis)

2. Zeeland, Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden en West-Branbant (regio's CZ)

De pilot is gestart in juli 2019 en loopt tot eind juni 2021.

Meer informatie: https://www.pilot5.nl/