Pilots cliëntondersteuning

We onderzoeken of gespecialiseerde hulp van een cliëntondersteuner een positief effect heeft op mensen met een beperking en hun naasten. Hiervoor krijgen 450 mensen twee jaar lang hulp van een gespecialiseerde cliëntondersteuner. Deze persoon ondersteunt hen bij de organisatie van de zorg. Hij of zij kan ook mentaal tot steun zijn voor het hele gezin.

De volgende 5 groepen komen in aanmerking voor deze pilot met cliëntondersteuner:

  • mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB);
  • mensen met grote problemen als gevolg van autisme;
  • mensen met grote problemen als gevolg van niet aangeboren hersenletsel;
  • mensen met grote problemen als gevolg van een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek;
  • mensen met beperkingen waarvan naasten grote problemen ervaren bij het vinden of regelen van zorg.

Voortgang van de pilots

Mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Gezinsondersteuning rondom iemand met ZEVMB zo inrichten dat de kwaliteit van leven verbetert. Voor het hele gezin en voor de gezinsleden zelf. Dat is het doel van deze pilot. Hierbij zijn copiloten de gespecialiseerde cliëntondersteuners. Zij staan naast het gezin, zodat de ouders de piloot blijven. Eind 2018 startte de pilot voor gezinnen met kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. De inschrijving voor deze pilot is gesloten. Werkgroep Wij zien je Wel voert de pilot uit. Ga voor meer informatie naar de website van Wij zien je Wel.

Mensen met grote problemen als gevolg van autisme

In deze pilot wordt onderzocht wat goede levensloopbegeleiding is voor mensen met autisme. Daarnaast kijkt het ministerie hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Hierbij zijn levensloopbegeleiders de gespecialiseerde cliëntondersteuners. In september 2019 startte de pilot voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). De inschrijving voor deze pilot is gesloten. Stichting Vanuit Autisme Bekeken voert de pilot uit. Ga voor meer informatie naar de website van Vanuit Autisme Bekeken.

Mensen met grote problemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel

Deze pilot heeft twee doelen: op het juiste moment goede zorg bieden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. En daarnaast voorkomen dat zij onnodig vastlopen. Hierbij zijn casemanagers hersenletsel de gespecialiseerde cliëntondersteuners. In december 2019 startte de pilot voor mensen met niet- aangeboren hersenletsel in de regio’s Salland, Flevoland en Utrecht.
Stichting In-Tussen voert de pilot uit. Ga voor meer informatie naar de website over het Project Casemanager Hersenletsel.

Mensen met grote problemen als gevolg van een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek

De juiste zorg vinden voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Dat is het doel van deze pilot. Dit gebeurt door veel met zorgaanbieders te overleggen en maatwerkoplossingen en innovatieve methoden in te zetten. Netwerkgidsen zijn hier de gespecialiseerde cliëntondersteuners. In mei 2019 startte de pilot Netwerkgids. Deze pilot is voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. Ook is de pilot bedoeld voor hun naasten. Zorgaanbieder ’s Heeren Loo en cliëntondersteuningsorganisatie MEE voeren de pilot uit. Ga voor meer informatie naar de website van MEE.

Mensen waarvan naasten grote problemen ervaren bij het vinden of regelen van zorg

Er zijn gezinnen waar naasten ‘vast’ lopen bij het regelen van de zorg. Hier is effectieve ondersteuning in de praktijk vaak ook moeilijk. Bijvoorbeeld doordat de specifieke zorgvraag van hun familielid erg complex is. Het doel van deze pilot is om deze gezinnen te helpen met een bondgenoot. Bondgenoten zijn de gespecialiseerde cliëntondersteuners. Eind juli 2019 startte de pilot voor een brede groep van gezinnen en naasten. Hierbij gaat het om gezinnen en naasten uit de onderstaande zorgkantoorregio’s:

  • Arnhem, Groningen en Twente (regio’s menzis)
  • Zeeland, Haaglanden en de Zuid-Hollandse Eilanden en West-Brabant (regio’s CZ)

ZN en de zorgkantoren Menzis en CZ voeren de pilot uit. Ga voor meer informatie naar de website van Pilot 5.