Gehandicaptenzorg presenteert eigentijdse oplossingen voor persoonsgerichte zorg

Op 15 mei 2019 zijn tijdens de eerste editie van het landelijke congres Volwaardig leven, ruim 50 voorstellen gepresenteerd voor meer persoonsgerichte zorg. De ideeën zijn ingediend door aanbieders van gehandicaptenzorg op uitnodiging van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In februari van dit jaar riep hij de sector op om eigentijdse oplossingen aan te dragen voor het vernieuwingstraject Begeleiding à la Carte. Dit is één van de maatregelen vanuit het programma 'Volwaardig leven' die ervoor moet zorgen dat de zorg beter aansluit bij de zorgvraag van mensen.

Twee personen geven high five
©Ministerie van VWS

Minister De Jonge: "Mensen met een beperking zijn vaak afhankelijk van zorg. Ook voor hen is het belangrijk dat zij hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. In hun dagelijkse werk verplaatsen zorgprofessionals zich daarom in hen en luisteren zij naar de behoeften en wensen die cliënten hebben. Maar wensen en omstandigheden veranderen. Dat vraagt om vernieuwing. Om ruimte om te proberen en mogelijkheden om verder te kijken. Om vertrouwen en openheid. Wij willen zorgprofessionals helpen bij deze zoektocht naar vernieuwing. Door hen te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van hun ideeën en deze te delen met anderen".

Op basis van de presentaties tijdens het congres, wordt in samenwerking met ervaringsdeskundigen uit de klankbordgroep een selectie gemaakt van zorgaanbieders die gebruik kunnen maken van ondersteuning om de ideeën verder uit te werken. Op 1 juli 2019 gaan zij officieel van start. De kennis en ervaringen worden de komende twee jaar gedeeld met de sector om zo een bijdrage te leveren aan vernieuwing in de zorg.

Volwaardig leven

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp of begeleiding van anderen nodig. Deze kwetsbare mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Zodat ook zij volwaardig kunnen leven. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 met het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.

Tijdens de eerste editie van het jaarlijkse congres Volwaardig leven ontmoetten ruim 800 mensen die zorg gebruiken, naasten, medewerkers en andere betrokkenen elkaar. Zij wisselden ervaringen uit over meer passende en toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Ook kregen zij handvatten om zelf verder aan de slag te gaan met persoonsgerichte zorg.

Meer informatie

Begeleiding a la carte

Dit artikel is onder andere geschreven voor het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte. Dit is een van de onderdelen van het programma Volwaardig leven. In dit onderdeel werken we met professionals, mensen met een beperking en hun naasten aan de doorontwikkeling en verspreiding van vernieuwende voorbeelden en ideeën over persoonsgerichte zorg. Hiermee werken we aan een toekomstbestendige gehandicaptenzorg.

Persoonsgerichte zorg: een zoektocht die vraagt om vernieuwing