Online sessie: wat is goede nachtzorg?

Hoe is de inzet van medewerkers in de nacht geregeld in de gehandicaptenzorg? Met welke technieken werken zij? Praten bewoners en familieleden mee over de inzet van domotica? Hoe sluit de zorg overdag aan bij de zorg in de nacht? Allemaal thema’s die voorbij kunnen komen als er wordt gesproken over nachtzorg in de gehandicaptensector. Want: gehandicaptenzorg is er niet alleen overdag, ook in de nacht wordt er hard gewerkt.

Held in de nacht tekening

Tijdens een online kennissessie op 26 januari deelden Zozijn, De Seizoenen en Baalderborggroep hun vragen en gingen zij hierover in gesprek met de andere dertig deelnemers om van elkaar te leren. De kennissessie werd georganiseerd vanuit het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven, samen met deelnemers van de Innovatie-impuls.

De deelnemers spraken met elkaar over verschillende onderwerpen die raken aan de nachtzorg. Zo werd er gesproken over digitaliseren van dagelijkse overdracht tussen dag- en nachtzorg (en vice versa). Wicher Jansen vertelde hoe het gaat bij Stichting Zozijn Zorg, waar men werkt aan een koppeling van de systemen aan de ECD’s (Elektronisch Cliënten Systemen), zodat bijvoorbeeld medicatie-informatie ook toegankelijk is voor de huisarts.

Daarnaast kwam het thema slaaphygiëne en domotica aan de orde, net als het actuele thema nachtzorg tijdens de coronaperiode.

Via Nachtzorg in beeld - YouTube is het plenaire deel van de kennissessie terug te kijken. Het dossier Nachtzorg is op Nachtzorg | Kennisplein Gehandicaptensector in te zien.

Tekening nachtzorg