Begeleiding à la carte: Terugkijken en Vooruitgaan

Op maandag 15 juni vond een online bijeenkomst plaats met de lerende netwerken van het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte. Zestig tot tachtig mensen deden mee. Dit waren vooral leden van de vijfendertig projectteams van de deelnemende organisaties. Het thema van de bijeenkomst: Terugkijken en Vooruitgaan.

Een screenshot van een beeldbelbijeenkomst van Begeleiding a la carte.

Gedurende de middag was er aandacht voor de invloed van de coronacrisis op het vernieuwingstraject. Verschillende organisaties zeiden alle creativiteit en capaciteit nodig te hebben gehad om nu goede zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Bij sommige organisaties nam het project ineens een vlucht door de crisis. Nu voelen de meesten weer ruimte om hun project op te gaan pakken.

Versnelling van vernieuwing

Meerdere vernieuwende projecten zijn in een versnelling gekomen tijdens de crisis. Bijvoorbeeld projecten die gaan over dagbesteding thuis of over het onderhouden van contact op afstand. Zoals Severinus die de ‘Happy App’ ontwikkelt. Hierbij kan het netwerk eenvoudig worden betrokken bij de zorg (op afstand) voor de cliënt. Bij 'Zin in mijn dag' van de Parabool werd de dagbesteding in de gebruikelijke vorm vervangen door werkactiviteiten in de woonlocatie. Tot slot zorgde de Academie voor Zelfstandigheid voor gratis online dagbesteding voor mensen met een beperking in heel Nederland.

Een virtuele post-it muur

De tweede meting

Tijdens de bijeenkomst is er een terugkoppeling gegeven van de gevoerde monitorgesprekken. Deze gesprekken vormen het tweede meetmoment binnen het traject. Hierbij worden de voortgang en resultaten van het vernieuwingstraject opgehaald. Ook deelden de organisaties tijdens de gesprekken concrete ervaringen die zij opdeden door de coronacrisis. Het overgrote deel van de gesprekken ging toch door, ondanks de crisis. De organisaties vonden dit zinvol, de gesprekken gaven hen weer een extra duwtje om verder te gaan met hun projecten. Uit de meting bleek dat de projecten divers zijn. Qua inhoud, aanpak en het stadium waarin deze zich bevinden.

Een printscreen van de sessie met daarop hoe je invalshoeken projectmatig creeërt

Mogelijkheden voor kennisproducten

De overkoepelende thema’s beginnen zich nu af te tekenen tussen de deelnemers van Begeleiding à la carte. Voor deze overkoepelende thema’s zullen praktisch toepasbare kennisproducten ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld over hoe je tot schaalvergroting van de vernieuwing overgaat. Of hoe je relevante stakeholders bij het project betrekt. Maar ook inhoudelijke thema’s zoals ‘alledaags geluk’ leiden soms tot een verzameling van bij elkaar passende kennisproducten.

Ervaringen en uitdagingen delen

In het tweede deel van de middag had elk lerend netwerk zijn eigen bijeenkomst. In parallelle sessies deelden organisaties ervaringen en uitdagingen van de afgelopen periode. Ook wisselden zij kennis uit over hun aanpak tijdens de crisis. De deelnemers hebben samen naar manieren gezocht om projecten weer op te starten of een doorstart te maken. Een mooi voorbeeld is één van de lerende netwerken dat zich niet liet tegenhouden door de beperkende maatregelen. Op 6 mei jl. organiseerde dit netwerk een online bijeenkomst over alledaags geluk. Lees hier het hele verslag.

Kortom, een inspirerende en informatieve middag. Duidelijk werd dat iedereen weer zin en energie heeft om door te gaan met de projecten van het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte en daar samen van te leren.