Opleiding tot ervaringsdeskundige voor studenten met beperking

Studenten met een verstandelijke beperking kunnen vanaf februari 2021 op de Hogeschool Utrecht (HU) een opleiding volgen tot ervaringsdeskundige. De opleiding duurt ongeveer drie jaar en wordt verzorgd door de Vereniging LFB, een organisatie door en voor mensen met een beperking. 

Groepsfoto STERK

Na de opleiding kunnen de studenten met een beperking aan de slag als ervaringsdeskundige bij een instelling waar zorg en ondersteuning geboden wordt, of bij een bedrijf of instelling waar mensen graag willen leren van een ervaringsdeskundige. Bijvoorbeeld als adviseur, presentator of co-docent. 

De opleiding wordt verzorgd in het kader van een zogenaamde LFB- STERK-plaats op de HU. STERK staat voor ‘Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht’. In een STERK-plaats wordt ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking samengewerkt met gemeenten, zorgaanbieders, scholen, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties in de buurt. 

Groepsfoto studenten met een verstandelijke beperking

Win-win situatie

Hélène Hooft, projectleider STERK in onderwijs bij LFB, vertelt: ‘Mensen met een beperking ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren basisvaardigheden zoals representatief op je werk verschijnen, op tijd komen, presenteren en feedback krijgen.’ 

‘De HU-studenten leren al in een vroeg stadium van hun opleiding om samen te werken met mensen met een licht verstandelijke beperking én ontdekken wat daarvoor nodig is, zoals het aanpassen van tempo en taalgebruik. Dat heeft een gunstig effect op de beeldvorming, die vaak niet realistisch is van deze groep.’ Betrokken docent-onderzoeker Sascha van Gijzel bevestigt deze meerwaarde. ‘Samen met het LFB en de opleiding Social Work hebben we de afgelopen jaren verschillende activiteiten ontplooid rondom inclusie en onderwijs. Deze STERK-plaats is hier een mooi en logisch vervolg op.’

Talentontwikkeling is een van de trajecten van het programma Volwaardig leven. Meer informatie op de website van LFB.