Start pilot casemanagement voor mensen met hersenletsel

13 maart 2019 start de driejarige pilot casemanagement voor minstens 150 mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Een gespecialiseerde casemanager helpt de cliënt en zijn naasten bij het regelen van zorg en biedt daarnaast zo nodig begeleiding. Als deze vorm van ondersteuning voldoende effectief blijkt, wordt na de pilot bekeken hoe deze kan worden aangeboden aan alle mensen met niet-aangeboren hersenletsel die daaraan behoefte hebben. De pilot is een initiatief vanuit het programma Volwaardig leven van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Pilot Casemanagement
©Ministerie van VWS

In Nederland hebben ongeveer 650.000 mensen dagelijks te maken met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Hoewel er veel aanbod is, krijgen zij vaak niet de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment. Dat speelt vanaf het moment dat zij thuiskomen na opname in ziekenhuis of revalidatiecentrum. De pilot casemanagement voor mensen met hersenletsel moet hierin verandering brengen. Onderdeel van de pilot is het monitoren van cliënten vanaf het moment van thuiskomst zodat tijdig een casemanager kan worden ingezet als dat nodig is.

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport):

Niet-aangeboren hersenletsel verandert je leven van de ene op de andere dag. Maar ook voor familieleden en andere naasten is het ingrijpend. Het is onze taak om te kijken hoe we deze mensen zo goed mogelijk kunnen helpen. Daarom starten we met de inzet van gespecialiseerde ondersteuners. Een belangrijke stap naar betere en passende zorg voor mensen met een beperking.

Gespecialiseerde cliëntondersteuning

De pilot casemanagement voor mensen met hersenletsel is één van de vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuning die vanuit het programma Volwaardig leven wordt opgestart. In het totaal koppelt VWS ruim 450 cliënten en naasten aan een gespecialiseerde cliëntondersteuner. Dat is iemand die de naasten ontzorgt door zowel zorg en ondersteuning voor de cliënt te regelen als begeleiding te bieden aan de cliënt en de naasten. In deze pilots wordt gedurende twee jaar onderzocht hoe met hulp van gespecialiseerde cliëntondersteuning zorg en ondersteuning nog meer op tijd, op maat en levens breed kan worden gegeven.

Over Volwaardig leven

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen rond de 130.000 mensen dagelijks intensieve zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij zijn vaak hun hele leven en op meerdere fronten aangewezen op zorg en ondersteuning van anderen. Deze afhankelijkheid maakt hen kwetsbaar. Om volwaardig te kunnen leven, moeten juist deze mensen en hun naasten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning die goed geregeld is. Daarom heeft het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven gelanceerd. Met dit programma willen we de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend en toekomstbestendig maken. Zo zorgen we ervoor mensen met een beperking en hun omgeving persoonlijke zorg en ondersteuning krijgen van gemotiveerde en deskundige professionals.

Meer informatie: