Minister De Jonge nodigt zorginstellingen uit voor deelname vernieuwingstraject

Op 28 februari 2019 heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zorgaanbieders die gehandicaptenzorg (Wlz) bieden uitgenodigd een voorstel in te dienen voor deelname aan het vernieuwingstraject Begeleiding à la Carte. Hij roept hen op om voorbeelden, ideeën en eigentijdse oplossingen aan te dragen voor persoonsgerichte zorg. In samenwerking met ervaringsdeskundigen wordt een selectie gemaakt van zorgaanbieders die vervolgens gebruik kunnen maken van ondersteuning om de ideeën verder uit te werken. De kennis en ervaringen worden de komende twee jaar gedeeld met de sector om zo een bijdrage te leveren aan vernieuwing in de zorg.

Persoon met naaste
©Ministerie van VWS

Het doel van het vernieuwingstraject is:

  • Vernieuwen van de gehandicaptenzorg door 35 aanbieders gehandicaptenzorg (Wlz) en de betrokken locaties en teams die hiervoor ideeën hebben, hiervoor de ruimte te bieden.
  • Meer eigentijdse oplossingen en ervaringen verzamelen, verspreiden en omzetten naar kennis voor de hele sector. Het leren en verbeteren verstevigen.

Aanmelding en voorwaarden voor deelname

Zorgaanbieders die met goede eigentijdse oplossingen aan de slag willen en interesse hebben in deelname aan het vernieuwingstraject, konden samen met medewerkers, cliënten en naasten een beknopt voorstel indienen voor 11 april 2019.

Op het congres Samen Sterk voor Volwaardig leven van 15 mei 2019 presenteren geselecteerde aanbieders hun voorstellen. Op basis hiervan beoordelen vertegenwoordigers van cliënten, naasten en medewerkers welke 35 aanbieders mee gaan doen aan Begeleiding à la Carte.

Volwaardig leven

Het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’ voor zorgaanbieders is één van de maatregelen van het programma 'Volwaardig leven'. Met dit programma wil VWS de zorg beter laten aansluiten bij de zorgvraag van mensen.

Dit artikel is geschreven voor het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte. Dit is een van de onderdelen van het programma Volwaardig leven. In dit onderdeel werken we met professionals, mensen met een beperking en hun naasten aan de doorontwikkeling en verspreiding van vernieuwende voorbeelden en ideeën over persoonsgerichte zorg. Hiermee werken we aan een toekomstbestendige gehandicaptenzorg.