25 mei Praat je mee over aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg? (online dialoogsessie)

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Door te werken in de gehandicaptenzorg draag je elke dag bij aan een vitale samenleving waarin voor elk mens mogelijkheden zijn om mee te doen en zich te ontwikkelen.

Het is belangrijk te weten wat jullie als professionals ervaren als het gaat om aantrekkelijk werk en wat jullie ideeën zijn voor de (nabije) toekomst. Jullie verhalen en ideeën vormen de basis voor oplossingsrichtingen om toe te passen in de gehandicaptenzorg.

Roep van professionals: "Terug naar de kern en de bedoeling van het werk!"
Hoe kunnen het werk zo organiseren om ruimte voor de kern te krijgen en te houden?

Uitnodiging goed werk in de gehandicaptenzorg
©VGN

Door te werken in de gehandicaptenzorg draag je elke dag bij aan een vitale samenleving waarin voor elk mens mogelijkheden zijn om mee te doen en zich te ontwikkelen.

Wat maakt het werk in de gehandicaptenzorg aantrekkelijk?

  • Wat kun je daar zelf aan doen?
  • Hoe werk je goed samen in een team?
  • Wat heb je van de organisatie nodig?

Dat soort vragen komen aan de orde in de dialoogsessies die we dit voorjaar organiseren op donderdag 8 april en dinsdag 25 mei, van 15.30 tot 17.30 uur. Het zijn online bijeenkomsten waarin je in gesprek gaat met collega’s uit alle landstreken.

Meer informatie en aanmelden vind je hier

De dialoogsessies zijn een initiatief van BPSW, NIP, NVAVG, NVO en V&VN, VGN, Wij willen gezien worden en VWS