Crisis- en ondersteuningsteams

Hoewel het programma Volwaardig Leven inmiddels is afgerond loopt het project Crisis- en ondersteuningsteams door onder de vlag van het vervolgplan Toekomstagenda Gehandicaptenzorg.

Een crisis- en ondersteuningsteam (C.O.T.) bestaat uit een aantal gespecialiseerde zorgverleners. Deze zorgverleners kunnen op locatie inspringen bij een crisissituatie, op aanvraag van een zorgorganisatie. Wanneer is er sprake van een crisissituatie? Dit is het geval als de directe omgeving de problematiek van de cliënt niet meer kan oplossen. Meestal zijn dit de zorgverleners en naasten. Hierdoor lopen de spanningen zo hoog op dat de situatie niet meer onder controle is te krijgen en een crisisopname dreigt. Binnen 48 uur moet er worden ingegrepen om escalatie te voorkomen.

Werkwijze

Het crisis- en ondersteuningsteam neemt de zorg niet over. Het team biedt extra ondersteuning aan de zorgverleners die met de cliënt werken. Eerst wordt in kaart gebracht welke zorg de verleners geven en hoe zij dit doen. Wat is het effect daarvan op de zorgverleners en de cliënt? En wat is de wisselwerking tussen de zorgverleners en de cliënt? Ook dat wordt in kaart gebracht. Daarna helpt het C.O.T. bij het stabiel en veilig maken van de zorgsituatie. In veel gevallen kan de hulp van het C.O.T. ervoor zorgen dat een crisisopname wordt voorkomen.  

In elke regio is een crisis- en ondersteuningsteam beschikbaar. Aan elk C.O.T. zal in ieder geval één GGZ-aanbieder en één VG- aanbieder meedoen. Zo komt kennis en expertise uit beide sectoren samen. De leden van het team werken voor de aanbieders die het C.O.T. vormen. Zij krijgen deels vrijstelling van hun werk om bij crises te helpen.

Crisisregisseur

De bestaande crisisregisseurs in de VG hebben een uitbreiding van taken gekregen. De crisisregisseur heeft nu de rol van poortwachter voor de (VG-) crisiszorg en iis onafhankelijk. Hij of zij doet de triage bij een crisismelding en heeft een signaalfunctie voor het algemeen functioneren van de crisiszorg in de regio. Een zorgteam die een C.O.T. wil inschakelen meldt zich dus bij de crisisregisseur in de eigen regio. De crisisregisseur beoordeelt vervolgens of een C.O.T. kan helpen (of dat bijvoorbeeld toch direct een crisisopname nodig is).  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een beleidsregel vastgesteld met prestaties en tarieven voor de bekostiging van de C.O.T. Met deze beleidsregel kan sinds begin 2020  de inzet per uur per teamlid gedeclareerd worden. Hiermee is de inzet van het C.O.T. onderdeel van het inkoopproces van de zorgkantoren geworden. Klik hier voor meer informatie over de bekostiging van het C.O.T.

Per 2021 is de nieuwe manier van werken met de C.O.T.’s en de crisisregisseurs ook opgenomen in het voorschrift zorgtoewijzing van de Wlz. Klik hier om naar het voorschrift zorgtoewijzing te gaan.

Ik wil een crisis- en ondersteuningsteam inzetten, waar kan ik me melden?

De aanmelding loopt via de crisisregisseur van de regio waarin de cliënt verblijft. Hieronder vindt u de contactgegevens per zorgkantoorregio. Mocht u niet weten bij welke zorgkantoorregio u moet zijn, dan kunt u dit hier opzoeken. U kunt hier zoeken op basis van de gemeente waar de cliënt verblijft. 

Meer over de werkwijze van het crisis- en ondersteuningsteam, crisisregelingen per regio en de aanmeldprocedure is hier te lezen en op de websites van de zorgkantoren:

www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/crisiszorg

www.cz-zorgkantoor.nl/crisiszorg

www.menziszorgkantoor.nl/crisiszorg

www.vgz-zorgkantoren.nl/crisiszorg

www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/crisiszorg

www.salland.nl/zorgkantoor/crisiszorg

www.zorgkantoordsw.nl/crisiszorg