Begeleiders ambulant team Amerpoort aan het woord

Desiree Kooyman:
Mijn naam is Desiree Kooyman.

Nikki Schimmel:
Mijn naam is Nikki Schimmel.

Desiree Kooyman:
En wij zijn allebei werkzaam als coördinerend begeleider op locatie
Hardenbroek van Amerpoort.
Locatie Hardenbroek is een woonvoorziening voor cliënten met een matige
en licht verstandelijke beperking met een bijkomende problematiek.
Hier bieden we 24-uurs begeleiding aan cliënten van 20 tot ongeveer 70 jaar.

Nikki Schimmel:
En beiden zitten wij in de pool van het consultatie en crisis interventieteam.
Dit is een multidisciplinair team dat ingeschakeld kan worden door teams of gedragdeskundigen
van dagbestedingslocaties of woonlocaties van Amerpoort.
Waarbij de consultatie zich richt op teams die vast zijn gelopen of dreigen vast te lopen in
de cliëntzorg en de crisis zich richt op crisissituaties.

Desiree Kooyman:
Op teamniveau ondersteunt het CCI door teams te ondersteunen als zij een crisis of consultatievraag hebben.
Bij die vraag denken wij mee met de teams.
Het is heel erg fijn omdat teams gewoon...
Wijzelf als poolmedewerkers zijn ook gewend om in zulk soort situaties terecht te komen.
Dan is het gewoon heel fijn als iemand met je mee wilt denken en je gewoon even bijstaat als je het niet meer weet.
En uiteraard doen we het natuurlijk gewoon voor de cliënten.
In de CCI-besprekingen kijken we heel erg naar de cliënt en wat de behoefte van de cliënt nou eigenlijk is.
En dan proberen we de begeleiding daar zoveel mogelijk op aan te passen.

Nikki Schimmel:
Persoonlijk ben ik bij het CCI gegaan omdat ik het een mooie uitdaging en ook een leuk uitstapje vond.
Om eens te kijken in de keuken van een andere locatie en daarvandaan dingen mee te nemen naar mijn eigen cliëntzorg
of voor de locatie Hardenbroek.
En omdat ik het ook een mooie uitdaging vond om mee te denken in crisissituatie- of consultatievragen.
En inderdaad, wat Desiree net zei, om andere collega's te helpen en ondersteunen wanneer zij even vastlopen
omdat dat ons ook regelmatig overkomt.

Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Beeldtekst: Lees het hele verhaal op www.volwaardig-leven.nl