Feestelijke start programma Volwaardig Leven

Feestelijke start programma Volwaardig Leven

OPGEWEKTE MUZIEK

(Verschillende groepjes mensen staan met elkaar te praten en gaan vervolgens een zaal binnen. Beeldtekst: 1 oktober 2018. Feestelijke start nieuw programma gehandicaptenzorg. Het programma heet 'Volwaardig leven'.)

(Mensen met een beperking, familie en zorgverleners. Zij vertellen hun verhaal over zorg, ondersteuning en een goed leven.)

Het programma gaat over hoe we de gehandicaptenzorg goed kunnen regelen voor de toekomst.
Het is een leven waarin je echt mee kunt doen, goed mee kunt doen zoals je zelf wilt.
Dat mensen geholpen zijn.
Dat is het belangrijkste, dat er naar hen geluisterd wordt.
MAN: Nou, Ward die heb ik meegenomen.
En euh, kijk eens, Casper. Kijk, er lekker bij.
Precies, en ik heb...
Verplegers die echt, ja, die daarvoor willen gaan die dat net zo fantastisch vinden als ik.

(Beeldtekst: Moeder Marjo en haar zoon over het vinden van een passende zorgplek. Nowelle:)

Toen had ik een soort schuldgevoel dat ik m'n zusje natuurlijk op een gegeven moment moest achterlaten of dat ik ging studeren en zij kon niet.

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER

(De sprekers poseren voor een foto.)

MINISTER DE JONGE: Wat we daarin doen, is eigenlijk allemaal maatregelen nemen die de zorg voor mensen met een beperking nog beter maken.
En dan gaat het bijvoorbeeld over voldoende kwaliteit, voldoende passende, persoonsgerichte zorg.
Wat hebben we nodig om daarvoor te zorgen?
Dan gaat het over zorgen dat we voldoende plek hebben voor mensen die een hele complexe zorgvraag hebben.
Dat lukt nu soms maar heel moeilijk.
En dan gaat het over het ondersteunen van de familie bijvoorbeeld van de ouders of van de broers en zussen.
Hoe kunnen we die beter ondersteunen euh, om om te gaan met een broertje of zusje of een zoon of dochter die een hele ernstige beperking heeft, bijvoorbeeld.
Wat vind je van volwaardig, van het programma Volwaardig leven het boekje 'eenvoudig verteld' en de vlog?
DE JONG: Ja, dat vind ik heel mooi gedaan.
Want ik heb het gelezen en toen dacht ik nou, het is eigenlijk veel duidelijker opgeschreven dan hoe wij het hadden gedaan.
En waarom is het belangrijk dat... dat die er is?
Dat de eenvoudig vertelde versie, bedoel je? Nou, zodat iedereen ook iemand die wat moeilijker woorden eigenlijk niet zo heel goed kan begrijpen dat iedereen kan begrijpen wat we aan het doen zijn.
Zeker ook mensen met een beperking zelf moeten natuurlijk wel weten welk beleid er wordt gemaakt, welke maatregelen worden genomen.
Want alleen over mensen praten, dat heeft niet zo heel veel zin.
Je moet juist met mensen praten, toch?
Heel mooi dat iedereen ook zo heel betrokken is.
Dat iedereen ook echt oprecht ziet van: Wat is er nou echt nodig?
En ik ben ook heel benieuwd van: Nou, wat gaat dat dan weer betekenen?
Wat gaat er dan weer gebeuren? Maar ik heb daar wel vertrouwen in.
Ik vond het een hele mooie middag.
Volgens mij is er nog wel veel werk aan de winkel.
Als je het hebt over deze middag, vond ik het erg leuk.
Mooi om te zien dat het programma zo uitgelegd wordt over wat er allemaal, nou ja, gaat gebeuren aan activiteiten om de langdurige zorg aan mensen met een beperking te verbeteren.
Fijn dat er aandacht is voor ervaringsdeskundigheid, hè jongens.
Dat klinkt ons alle twee als muziek in de oren.
En ook naasten en mensen die een zwaardere of complexere zorgvraag hebben.
Dus, euh, helemaal goed.
Ik vond het een hartstikke mooie middag.
En ik vond het ook hartstikke goed georganiseerd.
Ik vind het heel belangrijk dat niet alleen in de Wet langdurige zorg maar ook in de WMO en de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet veel meer aandacht komt voor de vragen van mensen met een beperking.

VROLIJKE MUZIEK

(Een achtkoppige band op een podium. Beeldtekst: United by Music! De zanger klapt enthousiast mee. Een vrouw:)

Ik vond het een hele mooie middag en hele mooie verhalen gehoord van alle sprekers en ja, het plan ziet er heel goed uit, vind ik.
Ja.

(Beeldtekst: Sliedrecht, 1 oktober 2018. Lancering Programma Gehandicaptenzorg VWS. Productie: LFB Vlog-team. Filmers: Andries Lever en Danny Verstallen. Interviewer: Tim van Zanten. Coördinatie: Sandra Overbeek. In opdracht van het ministerie van VWS.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG