Dichterbij ontvangt minister Helder op eerste werkbezoek

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg bracht op 2 februari een werkbezoek aan De Ziep in het Limburgse Ottersum, een woonlocatie met dagbesteding voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. De Ziep is een van de vestigingen van Dichterbij, dat in Gelderland, Limburg en Brabant zorg biedt aan ruim 2200 mensen. Het was haar eerste werkbezoek aan een GHZ-instelling.

Minister Conny Helder buiten in gesprek met iemand anders

De minister sprak tijdens het werkbezoek met bestuurders, een manager, de pleegvader van een cliënt en zorgmedewerkers. Daarnaast mocht ze kamers bekijken van enkele cliënten. Die wonen bij De Ziep met drie tot vier anderen in een groep. In totaal zijn er tien groepen. Alle cliënten die bij De Ziep wonen hebben een ZZP7 indicatie en hebben meerzorg nodig. De minister werd na de gesprekken ook nog door een cliënt geïnterviewd voor een vlog.

Met bestuurders, management en medewerkers sprak ze onder meer over personeelsbeleid en het ook bij Dichterbij bestaande personeelstekort. Ook de raakvlakken met de GGZ kwamen aan de orde. Dichterbij gaf aan dat het belangrijk is om na forensische zorg in kleinere stapjes weer richting samenleving te gaan dan nu het geval is. Die stap is nu vaak te groot, en er zijn onvoldoende plekken om deze overgang goed te begeleiden.

Het steeds meer wonen in de wijk, weg van de instellingen, kwam ook aan bod tijdens het gesprek met de pleegvader. Hij gaf aan dat het voor zijn dochter juist heel belangrijk is om beschermd búiten de wijk te wonen. Bij De Ziep kan ze zelf naar buiten, is er veel ruimte en rust en zijn er weinig prikkels. Volgens de bestuurders van Dichterbij is er een tendens naar steeds meer individueel, maar wel geclusterd wonen.

Lees het verhaal over het werkbezoek op de site van Dichterbij en bekijk de vlog van cliënt Maichel van Dreumel.