Tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten: wat kan beter?

Er is een tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG's). Voor zorgorganisaties wordt het daardoor lastiger om medische zorg te borgen. Wat kan er beter in de toekomst?

Twee vrouwen zittend aan een tafel met agenda's

In Nederland zijn er zo’n 220 AVG’s. ‘Dat staat niet in verhouding tot de zorgvraag,’ vertelt Jacco van Nieuwkoop, beleidsadviseur langdurige zorg bij VWS. ‘Wat deze artsen precies doen, is niet zichtbaar, omdat instellingen een totaalbudget krijgen voor het inkopen van medische zorg en behandeling. Daarmee kunnen ze AVG’s op verschillende manieren inzetten. De ene organisatie heeft twee AVG’s in de behandeldienst, de andere tien. Dat maakt het lastig om organisaties te vergelijken en aan te geven wat de omvang van het tekort is. Er is dus een slag te maken: niet alleen om de pijn in schaarste te verdelen, maar ook om AVG’s efficiënt in te zetten.’

Lees het hele artikel hier met zeven voorbeelden over de efficiënte inzet van AVG’s