Overzicht van de zorg voor mensen met beperking

Nederland telt twee tot drie miljoen mensen met een of meer beperkingen. Welke vormen van zorg en ondersteuning kunnen zij krijgen? Welke wetten regelen dit en wie betaalt wat? De antwoorden lees je in het nieuwe boek Zó werkt de gehandicaptenzorg Een handige uitgave van het platform Zó werkt de zorg voor iedereen die in de zorg werkt of gaat werken, in de privésfeer ermee te maken heeft of (gemeentelijk) beleid maakt.

Omslag 'Zo werkt de gehandicaptenzorg'

Hoe zit het met de participatie van mensen met een beperking in vergelijking met de rest van de Nederlandse bevolking? Hoeveel mensen werken in de gehandicaptenzorg? Welke hulpmiddelen voor mensen met een beperking komen uit welke wet? En hoe ontwikkelen de uitgaven in de gehandicaptenzorg zich? Zó werkt de gehandicaptenzorg geeft antwoorden op deze vragen en meer, uitgelegd met visualisaties en teksten. 

Over Platform Zó werkt de zorg

Platform Zó werkt de zorg heeft als missie het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan te tillen door middel van heldere, neutrale en toegankelijke informatie. De zeventien platformpartners zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, VvAA, NFU, LAD, Vilans, NZa, ESHPM, AAG, ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, RIVM, SBOH, NZa, SVB en De Argumentenfabriek als uitvoerend partner. Zó werkt de gehandicaptenzorg is het zevende boek van het platform.

Steun van vijftien partijen

Zó werkt de gehandicaptenzorg is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg en is gemaakt met steun van vijftien partijen: AAG, Cello, Firevaned, Ieder(in), NVAVG, Philadelphia, SBOH, ’s Heeren Loo, Sociale Verzekeringsbank, SWZ, Vilans, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van VWS, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Bestelinformatie

Zó werkt de geneesmiddelenzorg is verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Het boek kost €20,00, het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €10,00. Voor inhoudelijke vragen: mail naar info@zowerktdezorg.nl.