Eerste landelijke bijeenkomst Casemanager Hersenletsel

Tijdens de eerste landelijke bijeenkomst Casemanager Hersenletsel, op 15 januari 2020, kwamen 135 mensen bij elkaar. Ze bespraken de voorlopige uitkomsten van de pilot gespecialiseerde cliënt ondersteuning voor mensen met hersenletsel en hun naasten. De pilot niet aangeboren hersenletsel is een van de vijf pilots van het programma Volwaardig leven, waarbij onderzocht wordt of gespecialiseerde hulp van een cliëntondersteuner een positief effect heeft op mensen met een beperking en hun naasten.

©Ministerie VWS

De casemanager hersenletsel is er voor mensen met hersenletsel en/of hun naasten, die zijn vastgelopen in de bestaande zorg of in hun leven. En die begeleiding heeft meerwaarde, getuige de verhalen van cliënten, naasten en casemanagers op deze bijeenkomst. Cliënten en naasten vertelden op 15 januari dat ze écht gehoord en begrepen worden, dat de casemanager de tijd heeft en doet wat nodig is.

Rouw

Zo hoorden ze het verhaal van naaste Karolien Sternsdorff. De inzet van de casemanager hersenletsel zorgde ervoor dat ze zich eindelijk gesteund voelt door iemand die begrijpt wat hersenletsel teweegbrengt. Daardoor kan ze nu toekomen aan rouw over het verlies van haar man, die door een CVA een heel ander persoon is geworden en nu in een verpleeghuis woont.

Ook wezenlijk is dat de casemanager zich primair op de naasten mag richten, want die krijgen meestal nauwelijks ondersteuning. De casemanager wordt bovendien vaak ingezet om alle betrokken professionals bij elkaar te brengen. Op die manier komt er meer samenhang in de zorg.

Voortgang

Algemeen projectleider Judith Zadoks ging in op de voortgang binnen het project en presenteerde het eerste nummer van het Casemanager Hersenletsel Magazine.

Projectleider Flevoland en Utrecht Desiree Bierlaagh nam de aanwezigen mee in het profiel van de casemanager hersenletsel en hoe ze in het project bezig zijn met leren en ontwikkelen.

In verschillende workshops konden de aanwezigen meer horen over aspecten van het project. Zoals De ReMinder, een digitale monitor waarmee mensen met hersenletsel vanaf het ziekenhuis gevolgd kunnen worden. Ook een maatschappelijke businesscase kwam aan bod, die de kosten en baten van de inzet van casemanagers hersenletsel inzichtelijk moet maken.

In de pilot is, in de regio’s Salland, Flevoland en Utrecht nog ruimte voor nieuwe deelnemers . Zie www.casemanagerhersenletsel.nl voor meer informatie of mail naar info@casemanagerhersenletsel.nl.