Rapport ‘Iedereen wil goed werk leveren’

Als eindverslag van de dialoogsessies over aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg is het rapport ‘Iedereen wil goed werk leveren’ verschenen. Tijdens de online dialoogsessies gingen zo’n 70 medewerkers uit de zorg met elkaar in gesprek en brachten verhalen, ideeën en praktijkverhalen samen. Deze mensen, net als alle medewerkers in de gehandicaptenzorg, zetten zich dagelijks in voor een volwaardig leven van iedereen. De inzichten van een groot aantal professionals en een enkele bestuurders over aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg zijn nu gebundeld in het rapport.

Innovatie impuls. Iemand biedt hulp bij het gebruiken van een computer
Beeld: ©Ministerie van VWS

De dialoogsessies en het rapport zijn een initiatief van de directie Langdurige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met dit programma werkt VWS aan een landelijke beweging naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg en complexe zorg. Het rapport gaat kort in op de problemen in de gehandicaptenzorg, zoals arbeidsmarkttekorten en een hoge werkdruk. Maar de nadruk ligt vooral op leren van en met elkaar. Waardevolle initiatieven en ideeën worden zichtbaar gemaakt aan de hand van drie thema’s: reflectietijd, teamwerk en modern werkgeverschap. Dit levert naast mooie inzichten ook praktische tips op. In de rapportage wordt ingegaan op hoe jij waardevolle dialogen of een reflectie kunt organiseren. Ook worden er tips gedeeld om het teamwerk of werkgeverschap te verbeteren. 

Aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg; een kwestie van veel leren van en met elkaar.