Leerzaam en geslaagd werkbezoek maatwerkplekken in Noord-Nederland

Donderdag 10 december heeft een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met vertegenwoordigers van de zorgkantoren Zilveren Kruis en Menzis en de brancheorganisatie VGN, een digitaal werkbezoek gebracht aan de werkgroep die in Noord-Nederland werkt aan het programma Volwaardig leven. In deze werkgroep werken vier zorgaanbieders: Zorggroep Alliade, Trajectum, De Zijlen en Vanboeijen, samen rond de complexe zorg in Noord-Nederland.

Twee mannen in een keuken

Het werkbezoek stond in het teken van de uitwerking van de actielijn ‘toegankelijke zorg’ van het programma Volwaardig leven in de praktijk. Aan bod kwamen daarbij onder andere de samenwerking rond complexe casuïstiek en de aan Vanboeijen toegekende maatwerkplekken, de ontwikkeling van het Crisis Ondersteunings Team (COT) en de centrale coördinatie van de crisisplekken. Met als kernvragen: wat zijn de kansen voor cliënten, zorgaanbieders en financiers en waar liggen nog uitdagingen en vraagstukken.

Voor de samenwerking en aanvraag en realisatie van de extra maatwerkplaatsen in Noord-Nederland hebben Vanboeijen, Zorggroep Alliade, Trajectum en De Zijlen, de handen ineengeslagen, naast de al bestaande samenwerkingen met andere partners in de VG en GGZ. Met elkaar richten we ons in dit aanbod op (meer) passende plaatsen voor de cliënten met een complexe zorgvraag. Daarnaast bieden we hulp bij het preventief handelen bij dreigende escalaties en het bieden van ondersteuning en behandeling in het geval van een crisis bij of rond een cliënt. En nemen we met elkaar deel in het Crisis Ondersteunings Team (COT) van Noord-Nederland.

Expertise en verspreiding

Het was een openhartig werkbezoek waarbij werd benadrukt dat de samenwerking en uitbreiding met de complexe zorg plaatsen (maatwerkplekken) zorgt voor expertise en verspreiding door heel Noord-Nederland. ‘Inspirerend om te zien hoe de organisaties elkaar hebben gevonden in hun gezamenlijke ambitie om goede zorg te organiseren voor cliënten die al een lange weg hebben afgelegd. Door samen te werken versterken ze elkaar bij de meest complexe situaties. Indrukwekkend hoe medewerkers concreet invulling geven aan de zorg en ondersteuning voor deze groep bewoners’, zegt Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij VWS.

Programma volwaardig leven

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp of begeleiding van anderen nodig. Deze kwetsbare mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Zodat ook zij volwaardig kunnen leven.

Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. In dit programma constateert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat uitbreiding van complexe zorg plekken (maatwerkplekken) nodig is. Tegelijk is in elke regio een Crisis Ondersteunings Team (COT) opgezet om crisissen zoveel mogelijk te voorkomen en om op locatie ondersteuning te bieden bij ingewikkelde situaties. Daarmee willen we zoveel mogelijk voorkomen dat cliënten tijdelijk op een crisisplek moeten worden opgenomen of definitief moeten verhuizen naar een andere plek.

In de eerste helft van 2020 hebben zorgaanbieders als zorgkantoren hiervoor voorbereidingen getroffen. Er zijn afspraken gemaakt om in 2020 70 maatwerkplekken te realiseren, verdeeld over Nederland. Daarmee zijn er voldoende maatwerkplekken om alle mensen die nu in beeld zijn bij de zorgkantoren aan een passende plek te helpen en om nieuwe cliënten die zich melden snel aan een plek te helpen. De eerste cliënten zijn inmiddels verhuisd naar een maatwerkplek en de komende maanden volgen er meer.

Ook in de lokale media werd aandacht besteed aan het werkbezoek. Lees hier het artikel dat de Asser Courant schreef over het werkbezoek.