Samenvatting resultaten programma Volwaardig leven

Met het programma Volwaardig Leven 2019 - 2021 is een landelijke beweging ingezet naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg en complexe zorg. Daarbij geven we extra aandacht aan mensen die in een ingewikkelde situatie zitten, complexe zorgvragen hebben en/of gedrag vertonen dat anderen niet altijd begrijpen. Zodat ook zij toegang hebben tot passende zorg.

Het gaat daarbij om zorg die flexibel kan inspelen op zorgvragen van mensen met een beperking. Bovendien creëren we meer aandacht voor de situatie van naasten van mensen met een beperking en hun kwaliteit van leven. Zodat zij hun partner, kind, broer of zus met een beperking kunnen ondersteunen op een manier die bij hen past. Daarnaast is het van belang dat het vakmanschap van professionals versterkt. Daarom hebben we ook oog voor het vraagstuk van de arbeidsmarkt. Lees in deze publicatie de resultaten van het programma.