Richtlijn palliatieve zorg biedt handvatten voor laatste levensfase

De Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt herzien. Dit omdat deze Richtlijn al 10 jaar oud was. In de richtlijn staan handvatten voor professionals. Die helpen hen om zo goed mogelijk zorg te bieden aan cliënten in hun laatste levensfase. Erwin Schenzel werkt mee aan de richtlijn namens de begeleiders in de verstandelijke gehandicaptenzorg.

Erwin Schenzel
Erwin Schenzel

Erwin draagt bij aan twee werkgroepen: Markering en Nazorg. De werkgroep Markering kijkt naar de vraag of een cliënt binnen een jaar zal overlijden. Erwin: ‘Dat is geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Zeker als een cliënt een meervoudige beperking heeft, maar niet ernstig ziek is. Het is belangrijk om die vraag wel te durven stellen, omdat begeleiders in de laatste levensfase nog veel kunnen betekenen.’

In de werkgroep Nazorg staat de zorg voor naasten en professionals ná het overlijden van een cliënt centraal. Erwin: ‘We staan stil bij de zorg voor naasten. Dat kan gaan om contactmomenten, maar bijvoorbeeld ook om een herdenkingsdienst. Daarnaast is er zorg voor de zorgenden. Begeleiders hebben immers vaak een jarenlange band met hun cliënt. Ook zij kunnen rouw ervaren.’

Geen protocol

De richtlijn is geen protocol. Er staat niet in wat je moet doen als professional, maar wel wat je kunt doen. Zo kun je gericht kijken wat een cliënt nodig heeft aan zorg. En wat bij hem of haar past. ‘Ieder mens leeft op zijn eigen manier, sterft op zijn eigen manier en rouwt op zijn eigen manier. Voor de cliënten en hun naasten is dit de laatste fase waarin wij als begeleiders een verschil kunnen maken. Het is mooi dat de richtlijn ons daarbij kan helpen’, aldus Erwin.

De herziene Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is naar verwachting vanaf de zomer 2020 beschikbaar. Houd hiervoor de website van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) in de gaten.

Erwin Schenzel is onder meer coördinator en consulent palliatieve zorg bij Stichting Philadelphia Zorg. U leest het hele interview met Erwin op de website van BPSW.