Maatwerkplekken

Het project Maatwerkplekken is inmiddels afgerond.

Met crisis- en ondersteuningsteams proberen we mensen met een complexe zorgvraag zoveel mogelijk te helpen op de plek waar ze nu zitten. Dat voorkomt een verhuizing. Maar in sommige gevallen is de situatie op de huidige plek niet stabiel te krijgen. Daarom worden er ook extra plekken gemaakt in de Wlz.  

De extra plekken heten ‘maatwerkplekken’. Dit om aan te geven dat er voor deze groep cliënten echt iets op maat gemaakt moet worden. De “standaard aanpak” werkt niet.

In 2020 hebben zorgaanbieders als zorgkantoren voorbereidingen getroffen en inmiddels zijn de meeste maatwerkplekken in gebruik. De komende tijd werken zorgkantoren aan het verder ontwikkelen van hun werkwijze rond maatwerkplekken. Daarbij leren we van de ervaringen en verbeteren we wat tot nu toe nog niet zo soepl loopt. Zo werken zorgkantoren aan het verder stroomlijnen van de aanmeldprocedure en het verdere proces na aanmelding van een cliënt. Ook wordt het voor alle partijen die vooraf betrokken zijn bij een casus steeds duidelijker wat van hen wordt verwacht. 

Het proces: regionale taskforces en landelijke commissie

In elke zorgkantoorregio is een regionale taskforce actief. Dit is een overleg waarin zorgaanbieders en zorgkantoren (GHZ en GGZ) elke zes tot acht weken bij elkaar komen om complexe casuïstiek in hun regio te bespreken. In een groot aantal taskforces neemt MEE deel aan deze besprekingen; zo nodig adviseert het CCE. Men bespreekt de cliëntcasuïstiek zoals die is aangedragen door aanbieders en zorgkantoren en zoekt vervolgens naar een passende plek. Op deze tafel worden dus de aanmeldingen voor maatwerkplekken besproken. Men kijkt wat de cliënt nodig heeft, of er binnen het reguliere aanbod een passende plek is.

Als er geen passende plek is, dan draagt de regionale taskforce de casus over aan de landelijke commissie voor complexe casuïstiek. In deze commissie zitten een aantal experts van zorgkantoren en van het CCE op het gebied van de complexe zorg. Zij beoordelen of een maatwerkplek inderdaad beter passend is. De commissie komt maandelijks bijeen.

Ik wil iemand aanmelden voor een maatwerkplek, waar kan ik me melden?

De aanmeldingen gaan via de regionale taskforces. Elke zorgkantoorregio heeft een taskforce en aanmeldingen lopen via het zorgkantoor van de regio waarin de cliënt verblijft. Mocht u niet weten bij welke zorgkantoorregio u moet zijn, dan kunt u dit hier opzoeken. U kunt hier zoeken op basis van de gemeente waar de cliënt verblijft.