Maatwerkplekken

Met crisis- en ondersteuningsteams proberen we mensen met een complexe zorgvraag zoveel mogelijk te helpen op de plek waar ze nu zitten. Dat voorkomt een verhuizing. Maar in sommige gevallen is de situatie op de huidige plek niet stabiel te krijgen. Daarom worden er ook extra plekken gemaakt in de Wlz.  

De extra plekken heten ‘maatwerkplekken’. Dit om aan te geven dat er voor deze groep cliënten echt iets op maat gemaakt moet worden. De “standaard aanpak” werkt niet. Terwijl natuurlijk iedere cliënt recht heeft op een plek waar hij of zij maatwerk krijgt; zorg gericht op de behoeften van het individu. Hierbij gaat het bij een maatwerkplek om een speciale plek.

In de eerste helft van 2020 hebben zorgaanbieders als zorgkantoren hiervoor voorbereidingen getroffen. Er zijn afspraken gemaakt om in 2020 70 maatwerkplekken te realiseren. Daarmee zijn er voldoende maatwerkplekken om alle mensen die nu in beeld zijn bij de zorgkantoren aan een passende plek te helpen en om nieuwe cliënten die zich melden snel aan een plek te helpen. De eerste cliënten zijn inmiddels verhuisd naar een maatwerkplek en de komende maanden volgen er meer.

Regionale taskforces en landelijke commissie

In 2020 hebben zorgkantoren afspraken gemaakt met aanbieders over maatwerkplekken en bieden die plekken een oplossing voor cliënten die op dit moment een plek nodig hebben. De vraag naar maatwerkplekken is echter niet statisch en kan snel veranderen. Zorgkantoren blijven daarom continue kijken naar de (toekomstige) behoefte aan dit soort plekken. Ze hebben daarvoor in 2020 een nieuwe manier van werken ontwikkeld waar ze ook na 2020 mee door gaan.

In elke zorgkantoorregio is een regionale taskforce actief. Dit is een overleg waarin zorgaanbieders en zorgkantoren (GHZ en GGZ) elke zes tot acht weken bij elkaar komen om complexe casuïstiek in hun regio te bespreken. In een groot aantal taskforces neemt MEE deel aan deze besprekingen; zo nodig adviseert het CCE. Men bespreekt de cliëntcasuïstiek zoals die is aangedragen door aanbieders en zorgkantoren en zoekt vervolgens naar een passende plek. Indien er in de regio geen passende plek voorhanden is, kan de casus overgedragen worden aan de landelijke commissie voor complexe casuïstiek. Deze commissie komt maandelijks bijeen om de cliëntcasuïstiek te behandelen en om passende oplossingen te vinden.

Wilt u iemand aanmelden voor een maatwerkplek? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van het zorgkantoor.

Tegelijkertijd inventariseerden zorgkantoren welke vraag er is naar maatwerkplekken in de Wlz. Dit deden zij voor iedere regio, onder regie van ZN. Betrokkenen hierbij waren de aanbieders in elke zorgkantoorregio, CCE, OPAZ, MEE Nederland, Ieder(in) en KansPlus. De zorgkantoren hebben nu een goed beeld van de cliënten die zo’n maatwerkplek nodig hebben. Al staat dit beeld nooit stil. Er kunnen altijd nieuwe cliënten in beeld komen. Daarom blijven de zorgkantoren deze lijst bijhouden.

Lees hier verder over de resultaten van de maatwerkplekken in Zorgvisie.