Maatwerkplekken

Met crisis- en ondersteuningsteams proberen we mensen met een complexe zorgvraag zoveel mogelijk te helpen op de plek waar ze nu zitten. Dat voorkomt een verhuizing. Maar in sommige gevallen is de situatie op de huidige plek niet stabiel te krijgen. Daarom worden er ook extra plekken gemaakt in de Wlz. De verwachting is dat de meeste plekken in 2020 operationeel kunnen zijn.

Op dit moment treffen zowel zorgaanbieders als zorgkantoren hiervoor voorbereidingen. De extra plekken heten ‘maatwerkplekken’. Dit om aan te geven dat er voor deze groep cliënten echt iets op maat gemaakt moet worden. De “standaard aanpak” werkt niet. Terwijl natuurlijk iedere cliënt recht heeft op een plek waar hij of zij maatwerk krijgt; zorg gericht op de behoeften van het individu. Hierbij gaat het bij een maatwerkplek om een speciale plek.

Zorgaanbieders die een of meer van deze maatwerkplekken willen realiseren, hebben hiervoor een plan ingediend bij hun zorgkantoor. In dit plan staat:

  • Hoeveel plekken ze willen maken;
  • Waar de plekken komen;
  • Hoe de plekken gecreëerd worden;
  • Wat dit kost.

Tegelijkertijd inventariseerden zorgkantoren welke vraag er is naar maatwerkplekken in de Wlz. Dit deden zij voor iedere regio, onder regie van ZN. Betrokkenen hierbij waren de aanbieders in elke zorgkantoorregio, CCE, OPAZ, MEE Nederland, Ieder(in) en KansPlus. De zorgkantoren hebben nu een goed beeld van de cliënten die zo’n maatwerkplek nodig hebben. Al staat dit beeld nooit stil. Er kunnen altijd nieuwe cliënten in beeld komen. Daarom blijven de zorgkantoren deze lijst bijhouden.

In de eerste maanden van 2020 maken deze partijen de stand van zaken op. Hierbij kijken zij naar hoeveel maatwerkplekken er nodig zijn en welke aanbieders die plekken gaan realiseren.