Kennis en expertise

Concrete problemen oplossen voor mensen die met een complexe zorgvraag te maken hebben. Daar wordt met de crisis- en ondersteuningsteams en de extra plekken aan gewerkt. Deze inspanningen van zorgaanbieders, zorgkantoren en andere betrokken verstevigen de kennis en expertise die er al is over de complexe zorg. Daarnaast wordt een infrastructuur van deze kennis en expertise opgezet. Daarmee richten we ons op de huidige én toekomstige complexe zorgvragen. Zo blijft de aanpak niet beperkt tot het oplossen van acute knelpunten rond cliënten.

Ontwikkeling van kennis en expertise

De kennisfunctie rond de complexe zorg moet versterkt worden. Hiervoor hebben VGN, ZN, zorgkantoren en Ieder(in) een plan gemaakt. Zij vinden dat de kwaliteit van de zorg valt of staat met de kennis en kunde van de zorgverleners. Dat geldt zeker bij mensen met een complexe zorgvraag. Daarom is het belangrijk om die professionals te ondersteunen om kennis en expertise te delen die zij hebben opgedaan. En deze waar nodig te ontwikkelen. Deze kennis wordt ontwikkeld en benut voor de mensen die in aanmerking komen voor een van de honderd plaatsen en de C.O.T.’s. Daarnaast ook voor de mensen met een vergelijkbare, lichtere zorgvraag. Want weten hoe je voorkomt dat een zorgvraag complexer wordt, is een belangrijk onderdeel van deze zorg. 

Ook wordt er een kennis- en expertisenetwerk opgezet voor de complexe zorg. Dit gebeurt onder de vlag van het programma Volwaardig leven. Hiervoor sluit het programma aan bij het traject rond expertisecentra in de langdurige zorg. Dit is al in gang gezet. Het traject komt voort uit het advies van KPMG. Dit advies ging over het vormen van een kennisinfrastructuur voor kleinere groepen cliënten in de Wlz met een complexe zorgvraag.