Minister De Jonge roept gehandicaptensector op om aan de slag te gaan met technologische innovaties

Op 5 juli 2019 heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanbieders van gehandicaptenzorg uitgenodigd om mee te doen aan de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven. De Innovatie-impuls is bedoeld om het gebruik van zorgtechnologie te stimuleren. Mensen met een beperking, naasten en medewerkers van zorgorganisaties leren samen te werken bij het gebruik van technologie tijdens de dagelijkse bezigheden en de zorg die daarbij hoort. Denk aan apps, sensoren of robots. In samenwerking met Vilans en Academy Het Dorp worden zij ondersteund door coaches, experts en veldspecialisten. De Innovatie-impuls moet helpen de zorg en ondersteuning beter te laten aansluiten bij de vraag van cliënten.

Innovatie impuls. Iemand biedt hulp bij het gebruiken van een computer
©Ministerie van VWS

Aan de Innovatie-impuls kunnen ongeveer 30 zorgorganisaties uit de gehandicaptenzorg meedoen. Het gaat om woonlocaties waar zorg wordt verleend zoals bedoeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2020 en 2021 gaan deze zorgorganisaties in werkplaatsen aan de slag met de volgende thema’s:

 • Zelfredzaamheid en zelfstandig burgerschap
  Hoe kunnen mensen met een beperking met behulp van techniek zo zelfstandig mogelijk vanuit hun eigen mogelijkheden meedoen in de maatschappij?
 • Goed leven
  Hoe kunnen cliënten met een ingewikkelde zorgvraag door techniek geholpen worden om een goed leven te leiden, met leuke en passende ervaringen?
 • Lekker slapen
  Wat kunnen we doen om mensen met een beperking met ondersteuning van techniek beter te laten slapen?
 • Veilig en vertrouwd
  Hoe kan techniek helpen om te zorgen dat mensen met een beperking op een veilige en vertrouwde manier de ruimte krijgen om zichzelf te zijn?
 • Sociale contacten
  Hoe kan techniek mensen met een beperking helpen om sociale contacten op een veilige manier te ondersteunen?
 • Begrepen worden
  Hoe kan techniek mensen met een beperking helpen om duidelijk te maken hoe zij zich voelen?

In de werkplaatsen bespreken de zorgorganisaties met elkaar wat het thema voor hen betekent en welke bestaande technische oplossingen daarbij te vinden zijn. Zij leren daarnaast om technologie te implementeren in de eigen organisatie. Het ontwikkelen van nieuwe technologie of de aanschaf van technologie wordt niet betaald door de Innovatie-impuls. Zorgaanbieders en cliënten die al veel kennis en ervaring hebben met het werken met technologie, roept de minister op om als specialist op te treden in de werkplaatsen. Zij kunnen zich hiervoor melden tijdens de verkennende bijeenkomsten voor specialisten.

Onderzoek

De ervaringen in de werkplaatsen worden gedeeld met de hele gehandicaptenzorg via onder andere www.kennispleingehandicaptensector.nl. Daarvoor wordt onder andere onderzocht welke zorgtechnologieën werken en welke niet. En op welke manier het werken met nieuwe zorgtechnologie het beste ingevoerd kan worden bij zorgorganisaties.

Meer informatie & deelname

Meer informatie over de Innovatie-impuls vindt u in de:

Interesse om mee te doen? Stuur dan uiterlijk 15 september een e-mail naar volwaardigleven@vilans.nl en meld u aan voor de informatiebijeenkomsten bij Vilans in Utrecht:

Donderdag 11 juli

13.00 tot 14.30 uur informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders

15.00 tot 16.30 uur verkennende bijeenkomst voor specialisten

Donderdag 22 augustus

13.00 tot 14.30 uur informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders

15.00 tot 16.30 uur verkennende bijeenkomst voor specialisten

Over Volwaardig leven

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp of begeleiding van anderen nodig. Deze kwetsbare mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Onder andere door de zorg beter te laten aansluiten bij de zorgvraag van mensen. Dit heet persoonsgerichte zorg. Wij werken aan persoonsgerichte zorg met twee samenhangende vernieuwingstrajecten:

 • Begeleiding à la carte richt zich op het ontwikkelen van sociale innovaties. 37 organisaties krijgen individuele ondersteuning en een omgeving waarin zij samenwerken aan eigentijdse oplossingen en praktische kennis delen.
 • De Innovatie-impuls richt zich op het implementeren van technologische innovaties. De impuls biedt intensievere ondersteuning, omdat de implementatie van technologie extra tijd en aandacht vereist om dit op de juiste manier in de organisatie te kunnen borgen.