Rapport: Met meer kennis werken aan kwaliteit

Met meer kennis werken aan kwaliteit. Verslag van het bronnenonderzoek ter voorbereiding van het onderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg in Nederland.

Een van de acties betreft het laten uitvoeren van een onderzoek naar de ‘staat van de gehandicaptenzorg’. De Kwaliteitsagenda omschrijft dit onderzoek als volgt: ‘Het onderzoek naar de ‘staat van de gehandicaptenzorg’ zal uitgevoerd worden op grond van onderzoeksvragen die veldpartijen gezamenlijk opstellen. Zorgwekkende signalen en goede praktijken worden in kaart gebracht en onderzocht wordt of bepaalde groepen cliënten tussen wal en schip dreigen te vallen.’ Met dit onderzoek kan een meer eenduidig beeld over het niveau van de zorg worden verkregen.