Programmaboek Congres Samen Sterk voor Volwaardig leven

Op woensdag 15 mei 2019 was de eerste editie van het landelijke congres Volwaardig leven in het Postillion Hotel Utrecht in Bunnik. De dag had een interactief programma met een sleutelrol voor mensen met een beperking die langdurig en intensieve zorg ontvangen, hun naasten en professionals. Ook deelde het ministerie van VWS de resultaten van de kwaliteitsagenda hoe hierop wordt voortgebouwd met Volwaardig leven. Ook kregen bezoekers handvatten om zelf verder aan de slag te gaan met persoonsgerichte zorg. In dit programmaboek kunt u het programma van de  dag nog eens nalezen.