Kamerbrief stand van zaken rond de complexe zorg

Tijdens de begrotingsbehandeling in oktober 2019 sprak de minister met de Kamer over de zorg voor mensen met een beperking en een zeer complexe zorgvraag. In deze brief leest u terug wat hierover besproken is.