Beleidsreactie op advies expertisecentra langdurige zorg

Lees in deze brief de samenvatting van het onderzoeksrapport van KPMG. In dit onderzoeksrapport geeft KPMG advies over het vormen van een kennisinfrastructuur voor kleinere groepen cliënten in de Wlz met een complexe zorgvraag.