Congres Volwaardig leven

Nieuwsflits Volwaardig leven

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp of begeleiding van anderen nodig en moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Met het programma Volwaardig leven wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met betrokken partijen de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de voortgang van het programma.

Coronavirus

De maatregelen vanwege het coronavirus (COVID-19) hebben in de gehandicaptenzorg een grote impact op zowel medewerkers, naasten en mensen met een beperking zelf. In deze moeilijke periode ontvangt u een speciale editie van de nieuwsbrief van het programma Volwaardig leven. De nieuwsbrief start met berichtgeving in het kader van corona en gaat daarna in op de ontwikkelingen binnen het programma. Nu het congres van Volwaardig leven op 13 mei is afgelast, krijgt u op deze manier hopelijk toch een indruk van wat er binnen het programma gaande is. Wij wensen u veel succes en sterkte in deze tijden.  

Coronavirus: informatie en initiatieven

Steffie legt het coronavirus eenvoudig uit

Op de website corona.steffie.nl legt de virtuele Steffie belangrijke informatie uit over het coronavirus, op een eenvoudige manier zodat dit begrijpelijk is voor iedereen. Het ministerie van VWS heeft de website laten ontwikkelen speciaal voor mensen die een stap-voor-stap-uitleg met veel beeld prettig vinden.

Bezoek de website

Update bezoekersregeling gehandicaptenzorg

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geldt er een bezoekregeling in de gehandicaptenzorg. Dit heeft een enorme impact op mensen met een beperking, hun naasten en zorgverleners. De gehandicaptenzorg is erg divers en sommige groepen cliënten hebben een geringe kans op besmetting. Daarom beschrijft de geactualiseerde bezoekregeling onder welke omstandigheden zorgaanbieders bezoek in beperkte mate kunnen toegelaten.

Lees meer

Alternatieve dagbesteding

Er zijn ook veel mooie, hartverwarmende en vernieuwende oplossingen ontstaan of in een stroomversnelling geraakt. Zo is er het platform www.digidagbesteding.nl. Professionals kunnen hiermee in sneltreinvaart online dagbesteding aanbieden om cliënten te helpen op afstand. Ook stelt de Academie voor Zelfstandigheid het programma Ontwikkelingsgerichte Dagbesteding Online (ODO) beschikbaar tot ten minste 7 juni. Op www.kennispleingehandicaptensector.nl staan creatieve ideeën voor een daginvulling voor mensen met een beperking.

banner alleen samen krijgen we corona onder controle

Nieuws & ontwikkelingen actielijn Persoonsgerichte zorg

Projecten Begeleiding à la carte in versnelling door coronavirus

Door de coronamaatregelen zien enkele Begeleiding à la carte deelnemers kansen voor hun project. Zoals Severinus en Mentech die samen de ‘Happy App’ ontwikkelen. Met dit instrument kan het netwerk rondom de cliënt eenvoudig worden betrokken bij de zorg (op afstand). En bij het project 'Zin in mijn dag' van de Parabool zijn de werkactiviteiten van de dagbesteding naar de woonlocatie gehaald. Een actie die al gepland stond, maar dit is nu versneld uitgevoerd.

Lees meer

Leekerweide vertelt over hun deelname aan de Innovatie-impuls
LeekerweideGroep heeft deelgenomen aan de eerste fase van de Innovatie-impuls met het thema Lekker slapen. De kern van de Innovatie-impuls is het implementeren van technologie die waarde toevoegt voor de cliënt. Leekerweide vertelt: ‘Oplossingen moeten echt gedragen worden. De technologie moet ondersteunend zijn aan de zorg en moet passen bij de organisatie. Maar boven alles moet de toepassing waardevol zijn voor de cliënt.’ Zo’n elf zorgorganisaties staan klaar om – mogelijk met een aangepaste snelheid – te starten met de implementatiefase.

Lees meer

Op afstand werken aan STERK in Onderwijs

In het voorjaar van 2020 startten op het ROC van Twente in Hengelo en op ROC Scalda in Goes twee STERKplaatsen. Deze plaatsen zijn helaas tijdelijk gesloten vanwege het coronavirus. De nieuwe STERKplaats op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) in Nijmegen kan nog niet open. Wel blijft de LFB ‘op afstand’ bezig met het werven van STERKstudenten (ervaringsdeskundigen in opleiding).  

Lees meer

Ontwikkeling leerlijnen voor mensen met een beperking

De Academie voor Zelfstandigheid is gestart met de ontwikkeling van leerlijnen, in opdracht van het ministerie van VWS. Dit wordt gedaan in samenwerking met de VGN en de LFB. Met de opleidingen kunnen mensen met een beperking certificaten halen zodat ze aan de slag kunnen op een passende werkplek. Soms onbetaald, maar soms ook gewoon betaald. Het onderwijs wordt speciaal ontwikkeld voor mensen die gebruik maken van dagbesteding.

Lees meer

Goed toegeruste medewerkers

Het ministerie van VWS werkt samen met de beroepsorganisaties en VGN aan goed toegeruste medewerkers in de gehandicaptenzorg die trots zijn op hun vak. Richtlijnen zijn belangrijk zodat medewerkers goed hun beroep uit kunnen oefenen. Zoals de richtlijn palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Professionals, zoals Erwin Schenzel, delen hun ervaring om deze richtlijn goed aan te laten sluiten bij de praktijk.

Lees meer

twee vrouwen maken kaarsen

Nieuws & ontwikkelingen actielijn Complexe zorg

Crisis- en ondersteuningsteams complexe zorg startklaar

Ondanks de coronacrisis gaan de voorbereidingen voor het opzetten van de crisis- en ondersteuningsteams (C.O.T.’s) voortvarend door. Vier teams werken aan het vaststellen van samenwerkingsafspraken en zullen in korte tijd startklaar zijn. In één regio staat er al een team klaar om aan de slag te gaan. De twee bestaande teams proberen waar mogelijk zorgverleners met cliënten in een crisissituatie te ondersteunen op afstand.

Lees meer

bannerfoto man met bril

Nieuws & ontwikkelingen actielijn Naasten ontzorgen

De invloed van het coronavirus op het leven van naasten

De corona-crisis brengt een onrustige tijd voor mensen met beperkingen maar ook voor hun naasten. Naasten kunnen niet meer zomaar op bezoek bij hun zoon of dochter, broer of zus. Of ze hebben thuis noodgedwongen alle zorg op zich genomen. Het vraagt ontzettend veel kracht om vol te houden in deze moeilijke situatie. Het ministerie van VWS wil mensen met een beperking en hun naasten laten weten dat wij aan jullie denken.

Lees meer

Casemanager Pilot niet aangeboren hersenletsel
De coronamaatregelen hebben ook effect op het werk van gespecialiseerde cliëntondersteuners. Wat doet een gespecialiseerde cliëntondersteuner eigenlijk en wat is het verschil met reguliere cliëntondersteuning? Hierover vertelt Ingrid Zoer in een kort interview. Zij is een casemanager van de pilot voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ook vertelt Ingrid over de gevolgen van het coronavirus op haar werkzaamheden. Zo doet zij geen huisbezoeken aan cliënten en naasten op dit moment. Juist nu zijn cliënten ongeruster en doet een extra telefoontje goed. 

Lees meer

Wij zien je Wel presenteert aanbevelingen

Op 12 maart bood de werkgroep Wij zien je Wel minister Hugo de Jonge (VWS) het rapport met aanbevelingen ‘Van Overleven naar leven’ aan. De minister maakte hierbij bekend dat het programma Wij zien je Wel wordt voortgezet tot eind 2021. Oud-politicus en zorgbestuurder Hans Helgers wordt de voorzitter van de nieuwe stuurgroep Wij zien je Wel. Ook werd de film ‘Wat je niet ziet’ gelanceerd. Deze korte film laat zien wat voor impact een kind met ZEVMB heeft op het hele gezin.

Lees meer

Portrettenserie: ‘Mensen staren zich blind op het Instagram-ideaal van de perfectie

Het ministerie van VWS een portrettenserie gemaakt voor meer erkenning, begrip en waardering voor naasten van mensen met een beperking. Onlangs is er een nieuw portret gemaakt, over het verhaal van Hafida Abaroudi (31) uit Amsterdam. Zij is de zus van Hayat (33), die cerebrale parese heeft. Hafida helpt hen vooral in het contact met zorgverleners en instanties, omdat haar ouders een taalbarrière hebben.

Lees meer

Meedenken met onderwerp ‘wat als ik het niet meer kan?’

Het thema ‘Wat als ik het niet meer kan?’ voelt voor cliënten en naasten vaak groots, onoverzichtelijk en emotioneel. Het programma Volwaardig leven zal daarom in nauwe samenwerking met naasten een digitale tool ontwikkelen met informatie, ervaringsverhalen en ondersteuningsmogelijkheden. Over enkele weken volgt een apart bericht op de website van volwaardig leven, waarin we u zullen informeren over de manier waarop u indien gewenst kunt bijdragen aan de ontwikkeling van de tool.

foto van samengevouwen handen

De klankbordgroep stelt zich online voor

De leden van de klankbordgroep stellen zich voor op de website van Volwaardig leven: een gedreven groep van mensen met een beperking, naasten en professionals. Op de website staan ook de adviezen van de klankbordgroep aan het ministerie van VWS. Het meest recente advies is uitgebracht over lijn 2 van het programma, de complexe zorg. De klankbordgroep vraagt zich bijvoorbeeld af, waarom cliënten niet geschoold worden over hoe om te gaan met medebewoners met moeilijk verstaanbaar gedrag?

Lees meer

klankbordgroep inclusief minister Hugo de Jonge