Opbrengst programma Volwaardig Leven

Mensen met een beperking, professionals, naasten en allerlei organisaties werkten de afgelopen jaren hard aan het programma Volwaardig Leven. Doel van het programma was een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Het programma richtte zich specifiek op de zorg voor de 130.000 mensen in Nederland met een intensieve zorgvraag.

Illustratie Volwaardig Leven
Beeld: ©Ministerie VWS

Het programma loopt formeel eind 2021 af. Met trots kijken we terug op wat we bereikt hebben. Daarom hebben we onderstaande samenvatting van de resultaten gemaakt, waarin je de belangrijkste resultaten terugvindt.

We hebben veel voor elkaar gekregen. Toch is er ook nog genoeg te doen. De organisaties die werkten aan het programma Volwaardig Leven, hebben daarom samen de toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking geschreven. De komende jaren werken we samen aan de uitvoering van deze toekomstagenda.