Leertraject voor ambassadeurs: ‘Ik weet nu wie ik ben en wat ik wil uitdragen’

Licht uit, spots aan en met een zelfverzekerde blik de camera inkijken en vertellen over een onderwerp dat je aan het hart ligt. Zo ging de afsluitende meesterproef voor de deelnemers van de ambassadeursleergang gehandicaptenzorg. Spannend, dat zeker, maar ambassadeurs Eponine Steevensz en Cheyenne Vink stonden hun mannetje. Met hun coach Marjanne Berkhout – eveneens beleidscoördinator bij het ministerie van VWS - blikken ze terug op hun deelname aan het traject.   

Ambassadeurs gehandicaptensector op anderhalve meter
Beeld: ©Ministerie van VWS
De 12 ambassadeurs van de ambassadeursleergang gehandicaptenzorg met eerste van links Eponine en vierde van links Cheyenne.
In een aantal terugblikartikelen lichten we verschillende projecten uit die de afgelopen jaren binnen het programma Volwaardig Leven gestart zijn. Aan het woord zijn de mensen voor wie het project echt een verschil heeft gemaakt, en die er nauw bij betrokken zijn geweest. Mensen met een beperking, hun naasten en begeleiders en beleidsmakers. 

Samen met de cliënt de dag doorkomen, stappen vooruitmaken, de kleine geluksmomentjes. Dat is waarom Cheyenne in de gehandicaptenzorg werkt. Via gastlessen en deelname aan expertmeetings deelde ze al haar liefde voor het vak. Maar ze wilde graag haar bereik vergroten. Ook Eponine heeft altijd al geweten waarom ze in deze sector werkt. Toch vond ze het lastig om de buitenwereld mee te nemen in haar verhaal. Het ambassadeursleertraject was voor haar een uitgelezen kans om daar verandering in aan te brengen. 

Meer zelfvertrouwen

Met 10 andere collega’s volgden de dames een jaar lang het ambassadeursleertraject dat uit verschillende trainingen bestond; van omgaan met social media tot aan jezelf presenteren en pitchen. Het doel: binnen, maar vooral buiten hun organisaties kansen benutten om hun werk op de kaart te zetten en te verbeteren. 

Zowel Eponine als Cheyenne maakten door hun deelname een mooie ontwikkeling door.’ Eponine: ‘Ik wist al heel duidelijk waar ik voor stond, namelijk de positieve kanten van ons vak meer benadrukken. Door dit traject te volgen, heb ik geleerd hoe ik die boodschap meer naar buiten kan brengen. En ik heb meer zekerheid gekregen.’ In dat laatste herkent ook Cheyenne zich: ‘Ik weet nu wie ik ben en wat ik wil uitdragen, waardoor ik meer zelfvertrouwen heb gekregen. Onbewust hebben mijn coach en collega-ambassadeurs hierbij geholpen.’  

Ik weet nu wie ik ben en wat ik wil uitdragen, waardoor ik meer zelfvertrouwen heb gekregen. Onbewust hebben mijn coach en collega-ambassadeurs hierbij geholpen.

Nieuwe functies

Dat groeiende zelfvertrouwen heeft hen al veel opgeleverd. Zo is Eponine naast haar werk als coördinerend begeleider van een groep ouderen met een beperking in de palliatieve fase, nu ook stafmedewerker kwaliteit en zorgbeleid. Hierdoor kan ze ook op beleidsmatig vlak haar kennis en ervaring inzetten. ‘Daarnaast durf ik vaker iets te delen op LinkedIn over mijn werk en word ik zelfs door externen gevraagd om een vlog te maken.’  

Cheyenne: ‘Ik ben inmiddels lid van de ondernemingsraad binnen mijn werk en ben destijds gevraagd voor de dialoogsessies die vanuit het programma Volwaardig Leven werden georganiseerd. Dus als het om jezelf uitspreken en presenteren gaat, heb ik blijkbaar iets goed gedaan. Anders word je hiervoor niet gevraagd.’ 

Marjanne kan niet anders dan trots zijn op haar ambassadeurs. ‘Ik zag die ontwikkeling bij hen gebeuren. Hoe het bij hen intern voelde, hoe ze dat naar buiten brachten en daarin werden bevestigd en hoe ze het nu steeds meer uitdragen. Heel mooi om te zien.’  

Ik ben heel erg blij met de andere ambassadeurs die ik heb leren kennen. Stuk voor stuk vakidioten die net zo enthousiast zijn over hun werk als wij. Dat werkt heel motiverend.

Ontmoeten en blijven inspireren

Ook op andere vlakken hebben Cheyenne en Eponine veel aan het traject gehad. ‘Ik ben heel erg blij met de andere ambassadeurs die ik heb leren kennen’, vertelt Eponine. ‘Stuk voor stuk vakidioten die net zo enthousiast zijn over hun werk als wij. Dat werkt heel motiverend. Zeker als je binnen je eigen team de kartrekker bent, werkdruk ervaart en moet schakelen op 1001 manieren, is het fijn om van je collega-ambassadeurs weer energie te krijgen.’    

‘Mooi dat jullie elkaar hebben gevonden’, reageert Marjanne op Eponine. ‘Met de BPSW – één van de beroepsorganisaties waarmee VWS de ambassadeursleergang heeft opgezet-, hebben we afgesproken dat ook de nieuwe leergangen worden toegevoegd aan de groep’, vervolgt Marjanne. ‘Zo ontstaat er een groeiend netwerk dat elkaar kan blijven ontmoeten en inspireren. En een groep die wij als ministerie kunnen blijven bevragen.’ 

Vakmanschap: de resultaten

Het ambassadeursleertraject is een van de projecten die valt onder het thema Vakmanschap van het programma Volwaardig Leven. Marjanne: ‘Vakmanschap raakt alles en is cruciaal voor het kunnen bieden van persoonsgerichte zorg. Want daarvoor heb je gemotiveerde mensen nodig die zijn toegerust met de juiste kennis en vaardigheden.’  

Binnen de projecten die Marjanne en haar collega’s zijn opgestart, hebben ze in eerste instantie vooral geluisterd naar wat er speelt binnen de sector. ‘Hierdoor hebben we veel belangrijke tips en goede voorbeelden kunnen ophalen, met name bij professionals. Bijvoorbeeld over goed werkgeverschap, maar ook hoe je optimaal kunt samenwerken in een team. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk door onder meer in gesprek te gaan met beroepsorganisaties, ondernemingsraden en - dat vooral - met professionals uit de sector. Met onderwijsinstellingen hebben we gesproken over de vraag hoe we onderwijs en praktijk nog beter op elkaar kunnen laten aansluiten.’ 

Aan de hand van de drieslag boeien, binden en benutten gaan Marjanne en haar collega’s verder met de input die ze hebben opgehaald. Marjanne: ‘Boeien gaat over het stukje aansluiting van onderwijs en praktijk. Bij binden richten we ons op de mensen die al in de gehandicaptensector werken; hoe kunnen we hun vakmanschap, eigenaarschap en beroepstrots verder stimuleren? En bij benutten staat de vraag centraal hoe we alle kennis en kunde die er al is onder cliënten, naasten en zorgprofessionals beter kunnen en weten te benutten.’ 

Meer weten over de resultaten van de projecten binnen het thema Vakmanschap? Binnenkort verschijnt de eindrapportage op de website. Je kunt ook een van de workshops volgen tijdens het eindcongres Volwaardig Leven op 29 november. Tijdens de workshops wordt er dieper ingegaan op de geleerde lessen van deze projecten? Meld je gratis aan voor het congres.