Kansplus ondersteunt in het vinden van de juiste zorg en ondersteuning

Voor ouders en zorgverleners van een kind met een beperking is het dikwijls niet eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning aan te vragen en te krijgen. Het gevoel om van het kastje naar de muur te worden gestuurd, herkent bijna iedereen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden dan wordt gedacht. KansPlus organiseert daarom in samenwerking met ClientondersteuningPlus digitale bijeenkomsten voor ouders en zorgverleners, zodat zij beter de weg kunnen vinden en de goede zorg en ondersteuning krijgen waar het kind behoefte aan heeft. 

Rugzaktasjes met logo organisatie Kansplus

Wanneer kan ik gebruikmaken van de Wet langdurige Zorg (Wlz) en wanneer niet? Hoe werkt een persoongebonden budget (pgb)? Hoe werkt zorg in natura? Of een combinatie hiervan? Kan ik als familielid voor mijn kind zorgen, als ik minder ga werken? Het zijn dit soort vragen die ouders en zorgverleners hebben bij het zoeken naar de juist zorg en ondersteuning.  

Digitale bijeenkomsten

Om ouders en zorgverleners te helpen in het vinden van de juiste zorg en ondersteuning voor hun kind, organiseren KansPlus (cliëntenorganisatie) en ClientondersteuningPlus in opdracht van VWS digitale ontmoetingen over de zorgwetten. De sessies worden gegeven door goed opgeleide medewerkers (onafhankelijke cliëntondersteuner/ mantelzorgmakelaar) van KansPlus en ClientondersteuningPlus. Zij hebben veel ervaring met het aanvragen van indicaties en weten veel van de zorgwetten, pgb’s en andere relevante zaken op dit terrein.

Over Kansplus

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. Het is een vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau behartigt KansPlus de collectieve en individuele belangen van mensen met een verstandelijke handicap.

Met ongeveer 50 ledengroepen, 5500 leden en ruim 1000 vrijwilligers is KansPlus de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. In het land zijn ledengroepen van Kansplus actief. De ledengroepen organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook cliëntenraden en familieverenigingen via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap.

Verhelderend

Femke Van der Maat- de Deugd is moeder van 2 kinderen met een beperking. Ze overwoog een aanvraag te doen in het kader van de Wlz toen ze de digitale bijeenkomst over de zorgwetten van Kansplus en ClientondersteuningPlus voorbij zag komen. ‘Dat leek mij wel wat, want dan weet ik net wat meer, dacht ik. Niet wetende dat de bijeenkomst zo verhelderend zou zijn. Het is gewoon heel fijn dat iemand die er middenin zit je kan vertellen hoe het allemaal werkt. De bijeenkomst heeft mij dan ook net dat laatste zetje gegeven in mijn besluit om een aanvraag te doen voor de Wlz.’

Praktische informatie

De bijeenkomsten zijn gratis én online. Er zijn bijeenkomsten gepland op verschillende dagen en verschillende tijdstippen. De ervaring leert dat het prettig is om in een klein gezelschap te zijn, daarom bestaan de groepen uit minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers. Voorafgaand ontvangen deelnemers meer informatie over het thema van de bijeenkomst. Meer informatie over de bijeenkomsten staat op de website van ClientondersteuningPlus. Aanmelden voor een digitale bijeenkomst doet u via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/zorgwetten2021.  

Fysieke bijeenkomst

Sinds kort worden de bijeenkomsten ook weer fysiek georganiseerd. Wilt u een informatiebijeenkomst op de school voor speciaal onderwijs van uw kind of het kinderdagcentrum organiseren? Neem contact op met: met Dorien Kloosterman D.kloosterman@kansplus.nl of 06-46291032. 

Meer informatie over de bijeenkomsten wordt ook gegeven in een workshop tijdens het Congres Volwaardig Leven op maandag 29 november aanstaande. Opgeven voor het congres kan via het voorinschrijvingsformulier.