Ethische dilemma’s tijdens Covid-19

Jesse Besselink is meewerkend teamcoach gehandicaptenzorg bij Cordaan Amsterdam. Hij deed, samen met 606 sociaal werkers uit 54 landen, mee aan een onderzoek over beroepsethische uitdagingen van sociaal werkers tijdens Covid-19. Hij vertelt over hoe hij en zijn team omgaan met ethische dilemma’s.

Jesse Besselink
Jesse Besselink

In het artikel legt Besselink uit wat een ethisch dilemma voor hem betekent en waarom het belangrijk is dat er over ethische dilemma’s wordt gesproken. Ook waarom hij meedeed aan het onderzoek. Een voorbeeld van een internationaal dilemma welke Besselink in zijn eigen werk is tegengekomen tijdens Covid-19 is de relatie tussen management en werkvloer. De eerste groep moest opeens thuis gaan werken, dat leverde soms spanningen op.

Met het onderdeel Vakmanschap en beroepsontwikkeling van het programma Volwaardig leven zet het ministerie van VWS in op goed toegeruste professionals in de gehandicaptenzorg die trots zijn op hun vak. Bij dit onderdeel zijn de VGN en de beroepsorganisaties voor de gehandicaptenzorg betrokken. Aan de arbeidsmarkttafel gehandicaptenzorg bespreken deze partijen urgente arbeidsmarktvraagstukken, vraagstukken rond vakmanschap en beroepsontwikkeling en mogelijke oplossingen voor deze vraagstukken.

Lees het hele interview met Jesse Besselink hier.