VWS-subsidie voor de brancheopleidingen groen, facilitair en logistiek

Een betekenisvol eigen leven voor mensen met een beperking waarin zij gewoon kunnen meedoen in de maatschappij. Ook als het gaat om zaken als leren en ontwikkelen, dagbesteding en werken. Dat is de reden waarom het ministerie van VWS opdracht heeft gegegeven 3 nieuwe brancheopleidingen te ontwikkelen op het gebied van groen, facilitair en logistiek. Om dit ook financieel te realiseren, heeft VWS een subsidieregeling opgesteld waar zorgorganisaties gebruik van kunnen maken. Op 19 juli 2021 treedt deze subsidieregeling in werking.

Iemand met beperking staat achter de kassa in een horecazaak
Beeld: ©VGN

Door de subsidieregeling kunnen straks vijfhonderd cliënten/studenten vanuit de dagbesteding één van de drie brancheopleidingen volgen. Met de behaalde certificaten en/of het diploma kunnen de studenten vanuit de dagbesteding doorstromen naar een voor hen best passende werkplek of een (beschutte) baan. Bij voorkeur midden in de maatschappij. Zorgorganisaties kunnen vanaf 19 juli 2021 09.00 uur tot en met 13 augustus 2021 16.00 uur op het Subsidieplein een subsidieaanvraag indienen

Subsidie

De subsidie per student bedraagt maximaal €2.031,11 en wordt versterkt voor een cursusgroep van 10 studenten. Dat betekent dat een zorgorganisatie maximaal €20.311,10 kan ontvangen. Dit bedrag is gebaseerd op de financiële middelen die de dagbestedingsindicatie van de studenten met zich meebrengt en dekt niet alle kosten. VWS draagt bij aan de opleiding van de eerste 500 studenten, daarna is het aan de zorgaanbieders zelf om de kosten die gemoeid zijn met het verzorgen van een brancheopleiding te financieren. De subsidie wordt 100% bevoorschot en de eindverantwoording is zo eenvoudig mogelijk gehouden (geen accountantsverklaring, een activiteitenverslag). Voor meer informatie over deze subsidieregeling verwijzen we u naar het Webinar Financiering dagbestedingen brancheopleidingen van 1 juni en, uiteraard, de subsidieregeling Brancheopleiding Assistent Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair.

De-minimis regeling

Om ervoor te zorgen dat deze subsidie geen ongeoorloofde staatssteun oplevert, komen zorgaanbieders slechts voor subsidie in aanmerking als zij een de-minimisverklaring kunnen overleggen. De de-minimisregeling houdt in dat alleen subsidie mag worden verstrekt als in de drie kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag niet meer dan €200.000 aan de-minimis-subsidie is ontvangen. De zorgorganisatie moet daarom bij de subsidieaanvraag een de-minimis verklaring overleggen. Deze verklaring is vormvrij. Als een zorgorganisatie niet eerder een de-minimisverklaring heeft afgegeven, is er geen probleem. Ook als een eerder afgegeven de-minimisverklaring over de laatste drie belastingjaren samen met de nu aangevraagde subsidie het bedrag van €200.000, - niet overschrijdt, vormt dat geen belemmering voor subsidieverstrekking

Looptijd subsidieregeling

De subsidieregeling treedt in werking vanaf 19 juli 2021 en vervalt op 1 januari 2025. Voor de aanvraagperiode in 2021 van 19 juli tot 13 augustus zijn er middelen beschikbaar voor 300 studenten. Het is ook mogelijk om volgend jaar subsidie aan te vragen. Dan is er een bedrag aan subsidie beschikbaar voor 200 studenten. Het subsidieloket is dan open van 17 januari 2022 van 9.00 uur tot en met 11 februari 2022 16.00 uur.

Bron artikel: website Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland