Save the date: Congres Volwaardig Leven 2021

Op maandag 29 november vindt voor de derde keer het congres Volwaardig Leven plaats van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bijeenkomst klankbordgroep
©Ministerie van VWS

Een volwaardiger leven voor mensen met een beperking; een leven met meer zeggenschap en toekomstbestendige, persoonsgerichte zorg. Zorg die flexibel kan inspelen op zorgvragen van mensen met een beperking en hun naasten en waarbij ook technologie een vanzelfsprekend onderdeel is van het zorgaanbod. Dáár werken we aan met een groot aantal zorgorganisaties in Nederland.

Wat is de opbrengst na 3 jaar? En hoe gaan we daar samen vanaf 2022 mee verder? Hoe werken we samen aan de uitvoering van de toekomstagenda ‘zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’? Kom het bekijken en beluisteren op maandag 29 november.

Voor wie: Zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmedewerkers in de gehandicaptensector, mensen met een beperking/ ervaringsdeskundigen en overige geïnteresseerden.

Aanmelden

Hoe en waar precies: dat laten we nog weten. Zet in ieder geval maandag 29 november alvast in je agenda en meld je aan via het voorinschrijfformulier.